KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Nyt om skovtilskud

Miljøstyrelsen åbner for tilskudsmuligheder for skovtilskud. Hertil kan man søge tilskud til forskellige typer af skov: Privat urørt skov Privat…

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Afslutning af den bagudrettede omkostningskontrol Energistyrelsen har som led i tilsynet med Energiselskabernes energi-spare-indsats foretaget en bagudrettet omkostningskontrol af en…

Læs mere