Økologisk investeringstøtte

Den 29. april 2021 åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgninger under den økologiske investeringsstøtte ordning. Tilskudsandelen udgør 40% og der kan bl.a.…

Læs mere

Nye tilskudsmuligheder i 2021

I 2021 åbner Energistyrelsen op for nye tilskudsmuligheder til bl.a. landbruget, gartnerier og fiskerierhvervet. Der kommer fire ansøgningsrunder, og vinduet…

Læs mere

Udbetaling af tilskud

Landbrugsstyrelsen har tidl. orienteret om, at de gerne vil automatisere så mange arbejdsgange som muligt, til dels for at simplificere…

Læs mere

Udbetalinger! Nye krav

Vi har hos KF Miljø ApS nu haft flere tilfælde, blandt andet i forbindelse med anmodning om udbetaling, hvor Landbrugsstyrelsen…

Læs mere

Sommerferielukket

Sommeren er over os og vi er nu ved at være klar til at tage en pause fra kontorstolen og…

Læs mere

Gem dine bilag til efterafsyning

Når man, som Landmand, søger om tilskud hos Landbrugsstyrelsen indvilger man i Landbrugsstyrelsens regelsæt og krav. Hertil er det Landbrugsstyrelsens…

Læs mere

Nyt om miljøteknologiordningen 2019

Vi har været i dialog med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med nogle projektændringer, som skulle fremsendes under miljøteknologiordningen 2019. Landbrugsstyrelsen forventer…

Læs mere

Nyt om skovtilskud

Miljøstyrelsen åbner for tilskudsmuligheder for skovtilskud. Hertil kan man søge tilskud til forskellige typer af skov: Privat urørt skov Privat…

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Afslutning af den bagudrettede omkostningskontrol Energistyrelsen har som led i tilsynet med Energiselskabernes energi-spare-indsats foretaget en bagudrettet omkostningskontrol af en…

Læs mere