Stigende energipriser som påvirker vores daglige forbrug til at vaske tøj, lave mad, varme vores bolig op, eller brug af energi til procesformål, sætter øget fokus på vores forbrugsvaner og hvad vi har mulighed for at gøre af tiltag for at spare energi og dermed i sidste ende at optimere vores økonomiske gevinst.

Af Karen Feddersen, CEO / Indehaver af KF Miljø ApS

Siden sidste halvdel af 2021 er energipriserne gået en vej, nemlig op! Alene i efteråret steg elprisen med 10,25 procent fra 218,06 øre/kWh til 240,09 øre/kWh for en gennemsnitlig dansk husstand. Gasprisen steg med 24 procent fra 7,61 kr./ m3 til 9,40 kr./m3 for en gennemsnitlig dansk husstand.

Stigende priser kalder på spareråd og alle er leveringsdygtige indenfor dette spørgsmål. Men handler det i grunden om at vi blot ændrer vores vaner – for det er svært.

En kombination af flere faktorer betyder, at energipriserne i Europa stiger markant –herunder el- og gaspriserne. Det kan mærkes både hos private forbrugere og virksomheder. Særligt fordi prisen på el ramte et mangeårigt lavpunkt i foråret 2020 –kort efter coronakrisen var sat ind – og derfor virker ekstra voldsom.

Den gode nyhed er, at priserne for el på forwardmarkederne ser ud til at falde på den anden side af vinteren og vil falde yderligere de kommende år. Det er altså et spørgsmål om, at der skal etableres tilstrækkelig grøn elproduktion, så bliver fremtiden både billigere og grønnere – hvilket da også er det man ser, er hensigten fra politisk hånd.

For at motivere virksomheder og forbrugere til at reducere deres energiforbrug, åbnede Energistyrelsen i 2021 for 6 ansøgningspuljer hvor virksomheder, herunder også landbrugsvirksomheder, kunne søge om tilskud til at investere i energireducerende tiltag. Svineproduktioner kunne søge om tilskud til at udfase oliefyr som skulle erstattes af varmepumper, mælkeproducenter kunne søge om tilskud til reduceret energiforbrug til køling af mælk, investering i robotteknologi der kan udfase brugen af fossilt brændsel, LED lys og meget mere.

Tilskudsordning  fortsætter
Energistyrelsen fortsætter denne tilskudsordning i 2022 og åbner den 15. februar for ansøgningsrunde nr. 2 i år. Processen er delt op i to faser og ansøgningsvinduet til fase 1 er kun åben i 14 dage. Herefter modtager du som ansøger svar på om Energistyrelsen accepterer din tilbudspris. Som Landbrugsvirksomhed taler investeringer, der reducerer energiforbruget, direkte ind i den grønne dagsorden og er et emne i din virksomheds ESG-afrapportering og synliggørelse. Det er altså ikke nok med at du blot gennemfører et energisparetiltag, du skal også sætte ord på overfor dine finansielle samarbejdspartnere.

Reduktion af energi er også en del af verdensmålene, mål 7 – Bæredygtig Energi, og dem kigger alle banker ind i. Som landmand og virksomhedsejer skal du forvente, at du ved fremadrettede investeringer vil skulle redegøre for om din investering har en klimamæssig effekt og det må man sige at investeringer i Energibesparelser har – derfor er energisparetiltag ikke en døgnflue, men noget man kan sætte to streger under – det er kommet for at blive.