KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Få rådgivning om tilskudsordninger til landbruget

Når det kommer til tilskudsordninger inden for landbruget, er EU en stor bidragyder. De danske landmænd lægger dog selv det økonomiske fundament for støtten. Støtten tager nemlig udgangspunkt i det danske landbrugs hektarstøtte, hvor hvert landbrug i den forbindelse trækkes en procent i deres indkomst. Det udgør tilsammen 25% af den samlede pulje af landbrugsstyrelsens tilskudsordning. EU kommer herefter med de sidste 75%. Hvordan midlerne uddeles, ændres løbende, hvortil Landbrugsstyrelsen har en fordelingsnøgle, der hjælper til at fordele midlerne.

I senere tid har der imidlertid været øget fokus på støtte til nye staldanlæg og fordringsanlæg til køer og svin. I forhold til nye staldanlæg gives der 20% tilskud ud af en fast pris. Der er rigtig mange penge at spare, hvis du vælger en grønnere fremtid for dit landbrug.

Lad KF Miljø hjælpe dig med din bæredygtige omstilling – Det betaler sig!

Er dit landbrug berettiget til tilskud?

Landbrugsstyrelsen kræver, at dit landbrug indbefatter et minimum af 830 arbejdstimer om året. Alt under det er ikke berettiget til tilskudsordningerne. Et hobby-landbrug skal dermed ikke forvente tilskud til grøn omstilling i forhold til fødevareproduktionen eller lignende.

Det nye landdistriktsprogram

Om kort tid implementeres det nye landdistriktsprogram. Herigennem bliver det muligt at søge en lang række puljer og ordninger, hvor midlerne gives til alt fra investeringer i ny teknologi til netværksordninger til friluftsaktiviteter samt natur og miljøprojekter. Revideringen af regeringens energispareindsats fra 2015, åbner også op for nye reviderede energieffektiviseringer af virksomheder og landbrug.

Som fagekspert kan vi med udgangspunkt i vores løbende dialog, rådgive dig i forhold til de tilskudsmuligheder der er aktuelle for præcis dit landbrug. Vi følger den politiske udvikling, og ændringer i Landbrugsstyrelsens fordelingsnøgle, løbende så du i stedet kan koncentrere dig om dit arbejde. God rådgivning kan spare dig mange millioner i det lange løb. Lad os hjælpe dig med at søge det du har ret til.

Kontakt os  endelig for mere information og rådgivning, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her.