KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Klimavenlig omstilling

Læs mere

Teknik og ny teknologi

Læs mere

Nyheder

Læs mere

Forretnings- og strategiplaner

Læs mere

KF Miljø ApS

KF Miljø ApS er en rådgivningsvirksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af virksomheder. Vi udarbejder og rådgiver blandt andet om ansøgninger om tilskud til miljø- og produktionsforbedrende forhold, der er til gavn for dig og din virksomhed. Hertil har vi fokus på landbrugserhvervet.

KF Miljø ApS hjælper dig med at om sætte dine mål til handling og sikrer herved, at din virksomhed holder fokus på reducerede produktionsomkostninger.

– We walk the talk

billede af kf miljø medarbejdere - dine rådgivere inden for landbrug


I forbindelse med Miljøteknologiordningen 2019 påregner vores kunder at investere 17,3 mio. kr. i reduktion af ammoniak, energi og pesticider. Heraf er der søgt om støtte for 7 mio. kr. Landbrugsstyrelsen har pt. bekræftet tilsagn for 2 mio. kr.


I forbindelse med Miljøteknologiordningen 2018 forventede vores kunder at investere ca. 25,3 mio. kr. i reduktion af pesticider, ammoniak og produktionsudvidelser. Heraf er der søgt om støtte for 7,3 mio. kr. hvor af 14 % pt. er udbetalt.

I forbindelse med Moderniseringsordningen 2018 var vores kunder klar til at investere 109 mio. kr. i totalrenoveringer af stalde til malkekvæg og ungdyr/slagtekalve. Der blev ansøgt om 26,6 mio. kr. i tilskud, men grundet meget stor søgning til puljen, blev kriterierne skærpet. Der blev opnået tilsagn for 2 mio. kr. Udbetalingerne er ikke påbegyndt endnu.

I forbindelse med Miljøteknologiordningen 2016 var vores kunder klar til at investere 280 mio. kr. i reduktion af ammoniak og energi, samt produktivitetforøgeleser i produktionsforhold. Heraf er der søgt om støtte for 27 mio. kr. i tilskud, hvoraf pt. 27% er udbetalt.

Kom med på A-holdet, og tilmeld dig KF Miljø's nyhedsbrev her
Tilmeld dig nyhedsbrev