ESG: Er din årsrapport fremtidssikret?

KF Miljø gør det nemt for dig at leve op til ESG-kravene i din årsrapport.
Læs mere om ESG her, eller ring til os og hør mere.

Din data kan skabe værdi på bundlinjen

KlimaPas

Læs mere

Teknik og ny teknologi

Læs mere

Data og Viden

Læs mere

Forretnings- og strategiplaner

Læs mere
Hold dig opdateret med KF Miljøs nyhedsbrev.
Tilmeld dig nyhedsbrev

KF Miljø ApS

Data er viden. Viden gør os i stand til at træffe bedre og mere robuste beslutninger, der betyder noget. Med solide data, som er opsamlet gennem mange år, hjælper vi dansk landbrug til at træffe rigtige og betydningsfulde beslutninger, og vi er med til at skabe en fælles forståelse for landbruget, når vi rådgiver landmanden, landbrugets finansielle partnere, virksomheder i brancher som er tæt forbundet med landbruget og politikere og myndigheder, som skal styre og skabe mest miljø for pengene i landbruget.

Data udgør det vigtige fundament, som både kan sige noget om den historiske udvikling i Danmark eller i et lokalområde. Data giver os brugbar information om tendenser helt overordnet i landbruget, men data kan også give os vigtige informationer helt ned på ejendomsniveau.

KF Miljø ApS er uafhængige, men ikke uvildige. Vi har viden, meninger og holdninger til landbruget og til grøn omstilling. Og hver eneste dag er vi med til at italesætte den store indsats, der ydes i landbruget. Vi opstiller simple og effektive beslutningsgrundlag. Vi ser på data og udvikling på tværs af systemer. Vores data bygger på eksterne valideringer – bl.a. fra Landbrugsstyrelse samt en lang række universiteter og myndigheder, og de er sammenstillet, så data kan omdannes til viden og værdi til at skabe grundlag for bedre beslutninger.

KF Miljø har i dag et vigtigt datagrundlag, der vil bidrage til at skabe en valid baseline og styrke de positive miljøeffekter i dansk landbrug frem mod 2030-klimamålene, både direkte ift. landbrug, men også til fx forsyningsvirksomheder der bl.a. forsyner danskerne med rent drikkevand hver dag. Det er vigtig og brugbar viden for den enkelt landmand og for landbrugets investorer og finansielle partnere – og for de aktører, som skal sikre de politiske resultater og målrette de kommende støtteordninger.

billede af kf miljø medarbejdere - dine rådgivere inden for landbrug

 

 

I 2021 er det opnået forhåndstilsagn på alle energiansøgningerne fra de to puljer som der har været i foråret. Der er pt. tale om investereinger for 25.mio kr, og besparelsen for ca. 8 mio. Fra første pulje er det samlede besparelser i CO2 på 3350 T CO2 opgjort på levetid. Det gennemsnitlige tilskud pt. er på 40.000 kr. Puljerne er åbne 14 dage.


I 2021 er det opnået forhåndstilsagn på alle energiansøgningerne. I 2020 var vores kunder klar til at investere 227 mio. kr i øget produktivitet og klimaforbedringer ift.modernisereingstiltag indenfor svin og kvæg. Der blev ansøgt om 52 mio. kr. i tilskud, og opnået tilsagn for 31 mio. kr.  50% af ansøgninger opnåede tilsagn. Udbetalingerne er påbegyndt.


I 2019 var både mulighederne og motivationen for at søge stærkt begrænset via Landbrugsstyrelsen. Vores kunder klar til at investere 19,5 mio. kr i øget produktivitet og klimaforbedringer på kvægområder, især ift. reduktion af ammoniak og energi. 60% af ansøgninger opnåede tilsagn. Alle energireduktion fik tilsagn. Udbetalingerne er påbegyndt.


I 2018 var vores kunder klar til at investere 274 mio. kr i øget produktivitet og klimaforbedringer, især ift. reduktion af pesticider og totalrenovering af kvægstalde. Der blev ansøgt om 60 mio. kr i tilskud, men grundet meget stor søgning til puljen, blev kriterierne skærpet og mange fik afslag. 42% opnåede tilsag, og pt. er 54% udbetalt. Tilskud pr. tilsagn er i gennemsnit på 188.300 kr. pr. kunde.