KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Klimavenlig omstilling

Læs mere

Teknik og ny teknologi

Læs mere

Nyheder

Læs mere

Forretnings- og strategiplaner

Læs mere

KF Miljø ApS

KF Miljø ApS er en rådgivningsvirksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af virksomheder. Vi udarbejder og rådgiver blandt andet om ansøgninger om tilskud til miljø- og produktionsforbedrende forhold, der er til gavn for dig og din virksomhed. Hertil har vi fokus på landbrugserhvervet.

KF Miljø ApS hjælper dig med at om sætte dine mål til handling og sikrer herved, at din virksomhed holder fokus på reducerede produktionsomkostninger.

– We walk the talk

billede af kf miljø medarbejdere - dine rådgivere inden for landbrug


I forbindelse med Miljøteknologiordningen 2019 påregner vores kunder at investere 17,3 mio. kr. i reduktion af ammoniak, energi og pesticider. Heraf er der søgt om støtte for 7 mio. kr. Landbrugsstyrelsen har pt. bekræftet tilsagn for 3 mio. kr.


I forbindelse med Miljøteknologiordningen 2018 var vores kunder villige til at investere ca. 28,8 mio. kr. primært i reduktion af pesticider. Heraf er der søgt om tilsagn for 11,5 mio. kr. i støtte, og opnået tilsagn for 6,5 mio. kr. Hvoraf 38% pt. er udbetalt.

I forbindelse med Moderniseringsordningen 2018 var vores kunder klar til at investere 225 mio. kr. i totalrenoveringer af stalde til malkekvæg og ungdyr/slagtekalve. Der blev ansøgt om 45 mio. kr. i tilskud, men grundet meget stor søgning til puljen, blev kriterierne skærpet. Der blev opnået tilsagn for 5 mio. kr. Udbetalingerne er under sagsbehandling.

I forbindelse med Miljøteknologiordningen 2016 var vores kunder klar til at investere 134 mio. kr. i reduktion af ammoniak og energi, samt produktivitetforøgeleser i produktionsforhold. Der blev søgt om støtte for 59 mio. kr. og opnået tilsagn for 23 mio. kr. i tilskud. Heraf er pt. 31% udbetalt.

Kom med på A-holdet, og tilmeld dig KF Miljø's nyhedsbrev her
Tilmeld dig nyhedsbrev