Arbejdstilsynet har en pulje åben, hvor du kan søge tilskud til tekniske løsninger, der kan aflaste dig og dine medarbejdere.
Hos KF Miljø har vi hjulpet over 100 bedriftsejere med at søge puljen og vi har en succesrate på 98 %.
Ring til os og hør, om du også bør søge puljen. 

Din data kan skabe værdi på bundlinjen

KlimaPas

Læs mere

Teknik og ny teknologi

Læs mere

Data og Viden

Læs mere

Forretnings- og strategiplaner

Læs mere
Hold dig opdateret med KF Miljøs nyhedsbrev.
Tilmeld dig nyhedsbrev

KF Miljø ApS

Data er viden. Viden gør os i stand til at træffe bedre og mere robuste beslutninger, der betyder noget. Med solide data, som er opsamlet gennem mange år, hjælper vi dansk landbrug til at træffe rigtige og betydningsfulde beslutninger, og vi er med til at skabe en fælles forståelse for landbruget, når vi rådgiver landmanden, landbrugets finansielle partnere, virksomheder i brancher som er tæt forbundet med landbruget og politikere og myndigheder, som skal styre og skabe mest miljø for pengene i landbruget.

Data udgør det vigtige fundament, som både kan sige noget om den historiske udvikling i Danmark eller i et lokalområde. Data giver os brugbar information om tendenser helt overordnet i landbruget, men data kan også give os vigtige informationer helt ned på ejendomsniveau.

KF Miljø ApS er uafhængige, men ikke uvildige. Vi har viden, meninger og holdninger til landbruget og til grøn omstilling. Og hver eneste dag er vi med til at italesætte den store indsats, der ydes i landbruget. Vi opstiller simple og effektive beslutningsgrundlag. Vi ser på data og udvikling på tværs af systemer. Vores data bygger på eksterne valideringer – bl.a. fra Landbrugsstyrelse samt en lang række universiteter og myndigheder, og de er sammenstillet, så data kan omdannes til viden og værdi til at skabe grundlag for bedre beslutninger.

KF Miljø har i dag et vigtigt datagrundlag, der vil bidrage til at skabe en valid baseline og styrke de positive miljøeffekter i dansk landbrug frem mod 2030-klimamålene, både direkte ift. landbrug, men også til fx forsyningsvirksomheder der bl.a. forsyner danskerne med rent drikkevand hver dag. Det er vigtig og brugbar viden for den enkelt landmand og for landbrugets investorer og finansielle partnere – og for de aktører, som skal sikre de politiske resultater og målrette de kommende støtteordninger.

billede af kf miljø medarbejdere - dine rådgivere inden for landbrug