Data skaber værdi i landbruget til gavn for hele Danmark

Klimavenlig omstilling

Læs mere

Teknik og ny teknologi

Læs mere

Data og Viden

Læs mere

Forretnings- og strategiplaner

Læs mere

KF Miljø ApS

Data er viden. Viden gør os i stand til at træffe bedre og mere robuste beslutninger, der betyder noget. Med solide data, som er opsamlet gennem mange år, hjælper vi dansk landbrug til at træffe rigtige og betydningsfulde beslutninger, og vi er med til at skabe en fælles forståelse for landbruget, når vi rådgiver landmanden, landbrugets finansielle partnere, virksomheder i brancher som er tæt forbundet med landbruget og politikere og myndigheder, som skal styre og skabe mest miljø for pengene i landbruget.

Data udgør det vigtige fundament, som både kan sige noget om den historiske udvikling i Danmark eller i et lokalområde. Data giver os brugbar information om tendenser helt overordnet i landbruget, men data kan også give os vigtige informationer helt ned på ejendomsniveau.

billede af kf miljø medarbejdere - dine rådgivere inden for landbrug

KF Miljø ApS er uafhængige, men ikke uvildige. Vi har viden, meninger og holdninger til landbruget og til grøn omstilling. Og hver eneste dag er vi med til at italesætte den store indsats, der ydes i landbruget. Vi opstiller simple og effektive beslutningsgrundlag. Vi ser på data og udvikling på tværs af systemer. Vores data bygger på eksterne valideringer – bl.a. fra Landbrugsstyrelse samt en lang række universiteter og myndigheder, og de er sammenstillet, så data kan omdannes til viden og værdi til at skabe grundlag for bedre beslutninger.

KF Miljø har i dag et vigtigt datagrundlag, der vil bidrage til at skabe en valid baseline og styrke de positive miljøeffekter i dansk landbrug frem mod 2030-klimamålene, både direkte ift. landbrug, men også til fx forsyningsvirksomheder der bl.a. forsyner danskerne med rent drikkevand hver dag. Det er vigtig og brugbar viden for den enkelt landmand og for landbrugets investorer og finansielle partnere – og for de aktører, som skal sikre de politiske resultater og målrette de kommende støtteordninger.


I forbindelse med Miljøteknologiordningen 2019 påregner vores kunder at investere 17,3 mio. kr. i reduktion af ammoniak, energi og pesticider. Heraf er der søgt om støtte for 7 mio. kr. Landbrugsstyrelsen har pt. bekræftet tilsagn for 3 mio. kr.


I forbindelse med Miljøteknologi 2018 var vores kunder villige til at investere 28,8 mio. kr. primært i reduktion af pesticider. Heraf er det søgt om tilsagn for 11,5 mio. kr. i støtte, og opnået tilsagn for 6,5 mio., hvoraf 38% pt. er udbetalt.


I forbindelse med Modernisering for svin 2020 påregner vores kunder at investere 145 mio. kr. reduktion af ammoniak. Heraf er det søgt om tilsagn for 36,2 mio. kr. af de afsatte 85 mio. kr. i puljen. Landbrugsstyrelsen har pt. bekræftet tilsagn for 17,1 mio. kr.


I forbindelse med Miljøteknologiordningen 2016 var vores kunder klar til at investere 134 mio. kr. i reduktion af ammoniak og energi, samt produktivitetforøgeleser i produktionsforhold. Der blev søgt om støtte for 59 mio. kr. og opnået tilsagn for 23 mio. kr. i tilskud. Heraf er pt. 31% udbetalt.

Hold dig opdateret med KF Miljøs nyhedsbrev.
Tilmeld dig nyhedsbrev