Aktuelle tilskudsordninger

SMV Digital, ansøgninger håndteres efter først til mølle princippet

Fra 30. august 2023 kan du søge om et tilskud på 100.000 kr. til at udnyttelse af din virksomheds data. 

Læs mere her.

Landbrugsstyrelsens miljøteknologiordning, frist 31. januar 2024

Landbrugsstyrelsen åbner den 16. november 2023 for nye tilskudsmuligheder under miljøteknologiordningen 2023.

Læs mere her.

Energireducerende tiltag, frist 2. oktober 2023

Frem til den 2. oktober 2023, er det muligt at søge om tilskud til energireducerende tiltag. Det kan eks. være til direkte såning, LED lys, varmevekslere til eks. kyllingestalde, mælkekøling og lign. 

Læs mere her.

Energistyrelsen, frist 1. oktober 2023

Energistyrelsen har igen åbnet for ansøgninger under erhvervspuljen, som samlet er på 3,5 mia. kr. frem til 2029. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023, men lukker før, hvis puljen tømmes for penge.

Læs mere her.

Professionel rådgivning baner vejen til tilskud til landbruget

EU er en stor bidragsyder, når det kommer til tilskudsordninger inden for landbruget. De danske landmænd lægger selv det økonomiske fundament for støtten, som tager udgangspunkt i det danske landbrugs hektarstøtte. .

Fordelingen af midlerne ændres løbende, men Landbrugsstyrelsen har en fordelingsnøgle, der hjælper til at fordele midlerne.

VIDSTE DU…
… at KF Tilskud har drøftet udvikling og miljøtiltag for vores kunder for over 1,6 mia. kr., og vores kunder får i gennemsnit ca. 200.000 kr. udbetalt på en godkendt tilskudsansøgning.

Hvem er berettiget til tilskud?

Landbrugsstyrelsen kræver:

  • Et landbrug indbefatter minimum 830 arbejdstimer om året
  • Ejere eller forpagtere af landbrugsejendomme med CVR-nummer

Bemærk, ordningerne er ofte øremærket forskellige grupper, fx svinebesætning, kvægdrift – fx til nybyg eller renovering – eller til nyetablerede landmænd og veletablerede landmænd.

Vær opmærksom på landdistriktsprogrammet

Gennem det nye landdistriktsprogram bliver det muligt at søge en lang række puljer og ordninger, hvor midlerne gives til alt fra investeringer i ny teknologi til netværksordninger til friluftsaktiviteter samt natur- og miljøprojekter.

I de senere år har der været fokus på bla. tilskud til nye staldanlæg til både køer og svin, hvor tilskudsandelen har været og er 20-25%. De nye landdistriktsprogrammer kender vi endnu ikke men en del udmeldinger har være at fokusområdet vil være den brede klimaindsats.

Sådan hjælper KF Tilskud

Vi rådgiver om de tilskudsmuligheder, der er aktuelle for det enkelte landbrug, og vi følger både den politiske udvikling og ændringer i Landbrugsstyrelsens fordelingsnøgle tæt. Vores opdaterede viden, vores erfaring og historiske data hjælper til at fokusere og prioritere indsatsen, hvor der er størst chance for at opnå tilskud.