Ønsker du rådgivning om aktuelle tilskudsordninger eller puljer til bæredygtighed og teknologi?

KF Miljø tilbyder ekstra rådgivning om landbrugsstøtte og tilskudsfordninger hos vores datterselskab, KF Tilskud.

God rådgivning baner vejen til de rette tilskud

EU er en stor bidragsyder, når det kommer til tilskudsordninger inden for landbruget. De danske landmænd lægger selv det økonomiske fundament for støtten, som tager udgangspunkt i det danske landbrugs hektarstøtte. .

Fordelingen af midlerne ændres løbende, men Landbrugsstyrelsen har en fordelingsnøgle, der hjælper til at fordele midlerne.

Hvem er berettiget til tilskud?

Landbrugsstyrelsen kræver:

  • Et landbrug indbefatter minimum 830 arbejdstimer om året
  • Ejere eller forpagtere af landbrugsejendomme med CVR-nummer

Bemærk, ordningerne er ofte øremærket forskellige grupper, fx svinebesætning, kvægdrift – fx til nybyg eller renovering – eller til nyetablerede landmænd og veletablerede landmænd.

Vær opmærksom på landdistriktsprogrammet

Gennem det nye landdistriktsprogram bliver det muligt at søge en lang række puljer og ordninger, hvor midlerne gives til alt fra investeringer i ny teknologi til netværksordninger til friluftsaktiviteter samt natur- og miljøprojekter.

I de senere år har der været fokus på bla. tilskud til nye staldanlæg til både køer og svin, hvor tilskudsandelen har været og er 20-25%. De nye landdistriktsprogrammer kender vi endnu ikke men en del udmeldinger har være at fokusområdet vil være den brede klimaindsats.

Sådan hjælper KF Tilskud

Hos KF Tilskud rådgiver vi om de tilskudsmuligheder, der er aktuelle for det enkelte landbrug, og vi følger både den politiske udvikling og ændringer i Landbrugsstyrelsens fordelingsnøgle tæt. Vores opdaterede viden, vores erfaring og historiske data hjælper til at fokusere og prioritere indsatsen, hvor der er størst chance for at opnå tilskud.