Til landmanden:

Vores primære mål er at rådgive dig som landmand, bidrage til at du kan træffe de rigtige beslutninger for dine fremtidige investeringer samt gøre det enkelt for dig at kommunikere til andre fx banken, dit gårdråd, samarbejdspartnere mv.

Vi skaffer i gennemsnit ca. 200.000 kr. om året til vores kunder. Brug KF Tilskud som en troværdig partner til for eksempel:

  • Strategisk indsigt omkring eksisterende og kommende muligheder for ekstern udviklingskapital
  • Taktiske input om hvad andre landbrug som ligner dig gør, som du også bør overveje at gøre
  • Operationel administration ift. udarbejdelse af ansøgning, opfølgning med myndigheder undervejs til pengene udbetales til dig.
  • Et kig i krystalkuglen – hvad bør du gøre en indsats på nu, så du ikke bliver overrasket

KF Tilskud ApS er uafhængige, men ikke uvildige. Vi har viden, meninger og holdninger til landbruget og til grøn omstilling. Og hver eneste dag er vi med til at italesætte den store indsats, der ydes i landbruget. Vores kunder får generelt over 25% af de midler, som er mulighed for danske landmænd at få. Vi kan også finde noget til dig.

Få tilskud til bæredygtig teknologi

Siden 2021 har banker stille krav – de såkaldte ESG-krav – til den enkelte landmand og landbrugsvirksomhed om, at de skal dokumentere, at virksomheden ikke har en negativ indvirkning på klimaet og miljøet. Banken vil måle landbrugsvirksomhederne og deres produktion.

At gennemskue de offentlige tilskudsordninger til bæredygtig teknologi er ofte en kompliceret og tung affære. Og det kan det være helt uoverskueligt at sætte sig ind i krav og procedurer. Det er her vores viden og erfaring kommer i spil. Vi bidrager med at finde de rette tilskudsmuligheder og udarbejder en professionel og relevant projektbeskrivelse, og derudover indhenter og indsætter vi de rette oplysninger i tæt samarbejde med den enkelte ansøger.

Vi yder både støtte til udvikling af projektidéer, men også hjælp til at administrere de nye krav, der følger med tilskuddene både før, under og efter omstillingen til bæredygtig teknologi. Afslutningsvist, hjælper vi også med at afrapportere til de rette instanser. Det gør en grøn omstilling til bæredygtig teknologi nemmere at håndtere for det enkelte landbrug.

VIDSTE DU…
… at KF Tilskuds mest aktive kunder hver især har søgt om tilskud til Modernisering og Miljøteknologi gennem os 30 gange i de sidste syv år og fået udbetalt over 5 mio. kr. hver i tilskud i perioden.

Fremtiden inden for bæredygtig teknologi

Alle, der ønsker at investere i bæredygtig teknologi, bør holde øje med de danske og europæiske klimalove, som alle har fokus på reduktion af klimagasser. Målet er at gøre landbrugsproduktionen så CO2-venlig som muligt ved at investere i teknologier, der kan dokumentere landmandens reelle opnåede miljøeffekt. Dels for at løfte og styrke landmandens profil, dels for at gøre det enkelte landbrug mindre følsomt for nye klimaafgifter fx CO2-afgifter.

  • Det kan i dag opnås ved at satse på den bæredygtige teknologi, som reducerer brugen af pesticider ved at sprøjte mere målrettet.
  • Foderudgifter kan også reduceres mærkbart ved at investere i ny, intelligent teknologi, som tilpasser sig dyrenes faktiske og fysiologiske behov. Ressourcespildet mindskes, produktionsomkostninger falder, og CO2-forbruget reduceres.

Sådan hjælper KF Tilskud

På baggrund af vores viden, erfaring og konkrete data indsamlet fra landbrugsvirksomheder, der har været gennem lignende beslutninger, hjælper vi med at omlægge det enkelte landbrugs produktionsomkostninger. Vi vejleder i forhold til tilskudsordninger med henblik på at opnå økonomisk hjælp til den grønne omstilling. Vi leverer skræddersyede løsninger, som gavner os alle.

Hjælp til selvhjælp

Hos KF Tilskud kan vi hjælpe dig med at omlægge dine produktionsomkostninger. Vi kan vejlede dig i forhold til tilskudsordninger, så du kan få økonomisk hjælp til din grønne omstilling. Vi kan med andre ord tage dig i hånden, og følge dig sikkert igennem alle processerne. Hvilket er noget vore kunder i den grad påskønner, da det giver dem mulighed for at koncentrere sig om det de er bedst til. Resultatet bliver skræddersyede løsninger, som gavner os alle. Kontakt os, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her.