ESG (Environmental, social and corporate governance) – hvad betyder det for landbruget?

Det er her allerede, men hvad er ESG for en størrelse? ESG står for miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold og har sin rod blandt banker og institutionelle investorer. Det dækker over de risici, der er som følge af en virksomheds påvirkning af det omkringliggende samfund – herunder også landbrugsvirksomheder.

KF Miljøs fokus – Klimadagsorden og landbruget

Nye krav til landbruget

Fra 2021 vil bankerne stille krav til den enkelte landmand og landbrugsvirksomhed om, at de skal dokumentere, at virksomheden ikke har en negativ indvirkning på klimaet og miljøet. Banken vil måle landbrugsvirksomhederne og deres produktion, og det er derfor nødvendigt, at man som kunde kan få klarhed over, hvordan ens bank arbejder med bæredygtighed, både internt og gennem udlån og kreditpolitik.

De forskellige banker er allerede i fuld gang med at vurdere, hvilke krav de vil stille, og det er derfor vigtigt at tænke over og få defineret en grøn profil for landbrugsvirksomheden. Det vil have direkte indvirkning på kredit-ratings i forhold til fremtidens investeringer.

Bankerne har i fællesskab vedtaget, at de årligt holder hinanden op på, hvor langt de hver især er kommet med denne ansvarlige investering. De er i gang med at uddanne bankrådgiverne og opstille kravene til, hvordan de fremadrettet investerer ansvarligt. Det vil påvirke den måde, de investerer på – også hos landmanden.