KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

ESG (Environmental, social and corporate governance) – hvad betyder det for landbruget?

Det er her allerede, men hvad er det egentlig ESG er for en størrelse og hvad skal vi bruge det til?

Fra 2021 kommer din bank til, at stille krav til dig som landmand og til din landbrugsvirksomhed. Kravet vil blive stillet i forhold til, at du skal dokumentere at din virksomhed ikke har en negativ indvirkning på klimaet og miljøet. Banken vil måle dig og din produktion og det er derfor et legitimt krav, at man som kunde kan få klarhed over, hvordan de enkelte banker arbejder med bæredygtighed, både internt og gennem udlån og kreditpolitik.

Din bank er allerede i fuld gang med at finde ud af, hvilke krav de vil stille overfor dig og det er derfor vigtig, at du nu er med til at tegne en grøn profil for din virksomhed, da det vil have en direkte indvirkning på din kreditrating i forhold til de fremtidige investeringer du planlægger.

Bankerne har vedtaget, årligt, at holde hinanden op på, hvor langt de hver især er kommet med denne ansvarlige investering. Bankerne er nu i gang med at uddanne bankrådgiverne og sætte krav til, hvordan banken fremadrettet investerer ansvarligt, hvilket påvirker den måde de investerer penge – også hos landmanden. Dermed vurderes der ud fra forhold til miljø og klima, om dit landbrug har opstillet mål for at reducere sit din udvaskning af næringsstoffer, reducerer ammoniakfordampning og klimagasemission, energiforbrug m.m. eller om din virksomhed vil øge andelen af energi fra vedvarende kilder og genanvendelse af materialer eller udnyttelse af restprodukter, nye fodringstiltag eller håndtering af husdyrgødning. Derfor er det vigtig, at du målretter dit landbrug og dine tiltag, da det er emner du og din virksomhed vil blive målt på.

KF Miljøs fokus – Klimadagsorden og landbruget

Finans Danmark har opstillet 20 krav i december 2019 på tværs af Bankerne som f.eks. dækker:

• Øget fokus på finansiering af bæredygtig landbrugsdrift – øget fokus på bæredygtige investeringsplaner i dialogen med landmændene

• Bæredygtige målemetoder i landbruget

• Anvendelsen af en EU-fælles klassifikation på udlån og investeringer primo marts.