Hvad betyder ESG?

Fra 1. januar 2021 har EU indført ESG-krav (environemt, social og good governance). Det er en række parametre, som alle bedrifter fremadrettet skal måles på og kategoriseres efter i henhold til den grønne omstilling.
Allerede fra i år er det derfor hensigtmæssigt at have som en del af din årsrapport. Siden 2017 har EU arbejdet på sort og grøn taksonomi, hvor du som landmand bliver målt på, hvor stor miljøeffekt, du bidrager med – og det er de krav, som nu rammer alle virksomheder i Danmark.

For både landbrug og fødevareproducenter betyder ESG-kravene, at man nu bliver målt på følgende parametre:
• Miljømæssige indsatser: Biodiversitet og miljøtiltag
• Sociale indsatser: Ledelse, arbejdsmiljø og rekruttering
• Økonomiske indsatser: Strategi, budget, årsregnskab m.m.

Kan man som virksomhed ikke redegøre for ovenstående, vil det skabe udfordringer med lånemuligheder i banken og hos finansielle samarbejdspartnere.

Lev op til ESG-kravene med et KlimaPas

Vi vil gerne gøre det nemt for dig at leve op til ESG-kravene i din årsrapport.

Derfor vil vi gerne introducere dig for KlimaPasset. Det består af tre niveauer, som du kan justere op og ned på alt afhængig af, hvor du er i den grønne omstilling af din bedrift.

KLIMAPAS BASIS Får du et KlimaPas, får du automatisk BASIS. Det er det 1. vigtige skridt, som synligører, at du er opmærksom på de nye krav i din årsrapport. Det giver dig et enkelt datagrundlag og en basal indsigt i, hvordan din bedrift står i forhold til de mest aktuelle tal og målepunkter, som drøftes i landbruget lige nu.

KLIMAPAS BUSINESS Ved at tilvælge et eller flere moduler fra BUSINESS-pakken, kan du løfte din viden og din virksomhed, bl.a. ved aktivt at anvende de mange nye muligheder, der er i de tre BUSINESS-moduler for at gavne din egen bundlinje og forhandlingssituation.

KLIMAPAS PRO Arbejder du allerede professionelt og strategisk med den grønne omstilling af din bedrift, vil vi anbefale dig at vælge PRO, hvor du vil blive inspireret og motiveret til at nå nye højder med din indsats.

Med dit eget individuelle KlimaPas kan vi indarbejde ESG-kravene i vores standardprocesser i udarbejdelsen af dit årsregnskab. Det giver dig langt bedre låne- og investeringsmuligheder i banken samt bedre vilkår i dine forsikringer.

Læs mere om KlimaPasser her, eller ring til os for en uforpligtende samtale.

 

Bankerne efterspørger dokumentation hos bedriftsejeren

Bankerne er så småt begyndt at stille krav til den enkelte bedriftsejer og landbrugsvirksomhed om, at de skal dokumentere, at virksomheden ikke har en negativ indvirkning på klimaet og miljøet.

Banken vil måle landbrugsvirksomhederne og deres produktion, og det er derfor nødvendigt, at man som kunde kan få klarhed over, hvordan ens bank arbejder med bæredygtighed, både internt og gennem udlån og kreditpolitik.

De forskellige banker er allerede i fuld gang med at vurdere, hvilke krav de vil stille, og det er derfor vigtigt at tænke over og få defineret en grøn profil for landbrugsvirksomheden. Det vil have direkte indvirkning på kredit-ratings i forhold til fremtidens investeringer.