Flere af KF Miljøs aktiviteter blev pr. 1/9 2022 adskilt i to rådgivningsvirksomheder og en datadel. Det gør vores serviceydelser mere overskuelige for fremtidige og eksisterende kunder.

For os gør opdelingen det lettere at udvide med de relevante kompetencer i ledelsen og blandt medarbejderne. For dig som kunde vil du ikke opleve de store ændringer i praksis, og de to selskaber arbejder tæt sammen.

 

KF Miljø: KF Miljø tilbyder landbrugsrådgivning om nye muligheder indenfor bæredygtighed og grøn omstilling.

 

KF Tilskud: KF Tilskud rådgiver primært om muligheder for ekstern kapital – herunder operationel administration ift. udarbejdelse af ansøgninger, opfølgning med myndigheder både undervejs i forløbet og ind til pengene udbetales til dig som kunde.

Besøg KF Tilskud her

 

Landbrugsdata: Landbrugsdata arbejder med at omdanne data til værdifuld viden for dig som kunde og især landmand.

Besøg Landbrugsdata her

Vores samarbejdspartnere er en vigtig del af os

Vi samarbejder med centrale aktører, hvis hjerte også banker for at styrke dansk landbrug.
Herunder kan du se et overblik over de virksomheder  vi har et samarbejde med, samt læse hvordan samarbejdet er og hænger sammen.

 

 

Rådgivningshuset Agrovi leverer service og rådgivning til landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende.

Vores samarbejde med Agrovi har fokus på tilskudsordninger, ESG-krav og udvikling af vores kunders virksomheder indenfor Klimadagsordenen.  Sammen vil vi inspirere landmænd, og fokusere på at maksimere deres muligheder for at stå stærkere.

 

Frej er en non-profit fødevaretænketank, der formidler viden, dialog og samarbejde mellem fødevareproducenter og forbrugere.

Vi samarbejder med Frej for at blive inspireret og få nye indsigter i branchen. Frej er aldrig bange for at udfordre os, hvilket gør, at vi ikke bliver fanger i rutiner, men derimod tænker nyt.

Dansk Industri er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. De repræsenterer over 18.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet.

Vores medlemskabet hos DI holder os opdateret på viden om nye tiltag indenfor erhvervsudvikling. Vi er blandt andet i tæt dialog om tiltag fra regeringen, der har direkte indvirkning på klima- og fødevarerområdet.

Advokatfirmaet Buch startede tilbage i 1912, og står i dag på mere end 100 års tradition. De brænder for at gøre en forskel, og sikre, at deres kunder er i trygge hænder.

Advokatfirmaet Buch er vores husadvokat. Vi benytter Buch til rådgivning om kontrakter, erhvervsjura, inkasso sager, erstatningssager og lignende. Buchs netværk, faglighed og indsigt gør dem til en stærk samarbejdspartner for os. 

 

Martinsen er et rådgivnings- og revisionsvirksomhed, der udarbejder regnskaber, reviderer og rådgiver virksomheder om, hvordan de udvikler deres forretning og skaber sund vækst.

Martinsen er vores revisor og daglige samarbejds- og sparringspartner indenfor bogføring, skatterådgivning samt strategisk samarbejdspartner i forhold til udvidelser.

Mazanti Andersen er en skarpt specialiseret advokatvirksomhed, der har nogle af de dygtigste og mest erfarne juridiske rådgivere inden for hvert deres område.

Vi samarbejder med Mazanti ved spørgsmål om erstatningsret, forsikringsret, køb- og salg af ejendomme, entrepriseret og meget mere. Vores kontaktperson er Advokat Lars Høj Andersson som er specialist i entrepriseret og forsikrings- og erstatningsret.


Bonorum Partners har fokus på kapitaltilførsel, værdiansættelse, samt køb og salg af virksomheder. De har solid erfaring for virksomheder med 10-250 ansatte og en balancesum mellem 1,5-300 mio. kr. De brænder for at gøre en forskel og er en af landets største spillere i dette segment.  

Bonorum Partner er del af vores bestyrelse og anvendes især til at sikre vores strategiske indsats og konstant øge virksomhedens værdi, samt bidrage med kapitalanskaffelse i det omfang, det er relevant. Bonorums erfaring og kontaktflade, gør dem til en relevant partner for os. 


Dansk Bank blev grundlagt i 1871, og er i dag den største bank i Danmark. De servicerer de både privat- og erhvervskunder samt store institutionelle kunder.

Danske Bank er vores faste pengeinstitut og samarbejdspartner ved strategiske udvidelser som kræver kapital og økonomisk rådgivning.


AVN Gruppen består af 5 datterselskaber, som har hver deres forretningsområde; Teknik, Pladeteknik Hydraulik, BB Hydraulik Service, Hydropower. De leverer blandt andet tekniske løsninger og produkter af høj kvalitet til landbruget.

KF Miljø har kontorlokale hos AVN-gruppen i Brøndby. Igennem AVN har vi også mødefaciliter til rådighed i Odense, Esbjerg, Silkeborg og Ålborg, hvor vi kan møde vores kunder – ligesom at vi selvfølgelig meget gerne kører ud til dem.

Well U Trading er et specialiseret rådgivningshus, som hjælper virksomheder til en bedre bundlinje gennem målrettet forretningsudvikling, konfliktløsninger og strategier med fokus på vækst.

Ved særlige problemstillinger hos vores kunder, samt i vores egen forretningsudvikling samarbejder KF Miljø med Well U Trading. Chefrådgiver hos Well U Trading er jurist og finansøkonom, Lani Bannach.

AgriKom tilbyder rådgivning og kommunikationsløsninger, der bygger på et indgående branchekendskab til landbrugs- og fødevareerhvervet. Deres tætte kontaktflade med landbrugets aktører gør, at de kan levere målrettet kommunikation til alle platforme.

Vi arbejder sammen med AgriKom om vores kommunikation. De hjælper med at få vores viden ud til landmænd, blandt andet via vores nyheder, nyhedsbreve, på sociale medier og i landbrugsmedierne.

Foreningen for private planteavlskonsulenter er en forening for konsulenter indenfor landbrugserhvervet, der ønsker at holde sig opdateret på den nyeste viden indenfor området, og skabe et netværk på tværs af faget.

Medlemskabet sikrer os opdateret viden indenfor områder, der har direkte indvirkning på vores kunders hverdag indenfor planteavl, miljø, naturpleje, økonomi og tilskud.

VengSystem er en innovations virksomhed indenfor udvikling af ventilationsanlæg, primært med fokus på svinesektoren. De har fokus på skabelse af synergier til andre sektorer og forretningsudvikling ift. klima

KF Miljø samarbejder med VengSystem om nye, innovative projektet i praksis. Det er blandt andet udvikling og afprøvning af metanmålinger i nyopført, lukkede kvægstald. Vi samarbejder også om certificering af alle typer af landbrug.

Lunde Maskincenter er en vestjysk smede og maskinforretning, som har specialiseret sig i udvikling af moderne arbejdsredskaber til landbruget. Deres fokus er på jordbearbejdning og udstyr til håndtering af grovfoder til kvægsektoren.

KF Miljø samarbejder med Lunde Maskincenter om nye, innovative projektet i praksis. Det er blandt andet udvikling og afprøvning af metanmålinger i nyopført, lukkede kvægstald. Vi samarbejder også om certificering af alle typer af landbrug.

B-CORP arbejder med certifisering af virksomheder. Cretified B Corporations er virksomheder, der møder de højeste standarder indefor sociale og miljømæssige parametre, gennemsigtighed og juridisk ansvar for at balancere profit og formål.

KF Miljø er i gang med en B-CORP certificering. Derudover samarbejder vi og sparer med andre B-CORP virksomheder og med B-CORP i New York, om mulighederne for anvendelse af vores database i videreudvikling af B-CORPs certificeringsmodel for landbrug i Europa.

GEOTEAM A/S markedsfører, servicerer og sælger produkter, hard- og software, fra Trimble Inc. Deres forskellige systemer, herunder GPS løsninger anvendes  af mange forskellige kunder over hele landet til maskinstyring i landbruget, samt til målrettet anvendelse af pesticider.

KF Miljø samarbejder med GEOTEAM om at finde nye veje til at understøtte datadelen, så den giver værdi på bundlinjen for landmanden, samt let adgang til valid veldokumenteret arbejdsprocesser, mens de udføres.

NAVISSOFT  er en teknologivirksomhed, der har et stor kendskab til dansk landbrug indefra. De tilbyder en webplatforme der er omkostningseffektive, global skalerbarhed og hurtige implementeringscyklusser. Den nødvendige service og support leveres via Techdesk. Læs mere om TechDesk.

NAVISSOFT er vores samarbejdspartner ift. levering af softwareløsninger, rådgivning, support og dataanalysetjenester. Deres styrke er at udvikle og levere integrerede forretningsløsninger, der kan udvikle vores kunders forretningspotentiale og understøtte effektiv værdiskabende anvendelse af data.