KF Miljø ApS omsætter din virksomheds idéer og strategier til sund vækst!

Vi hjælper dig i den rigtige retning
  • Hvilken retning skal dit landbrug?
  • Hvordan får du dine professionelle ambitioner realiseret?
  • Hvordan skal du forholde dig til klima-ratingen og CO2 for dit landbrug i fremtiden?
  • Hvordan kan du maksimere dit økonomiske råderum for udvikling?

Der er mange spørgsmål der trænger sig på, når man skal tænke strategisk og hertil kan KF Miljø bidrage med landbrugsrådgivning og sparring til din forretnings- og strategiplanlægning.

Når vi ser på mange landbrugsvirksomheder i dag, er det ofte en udfordring at kommunikere planen tydeligt til andre. Herunder banken, samt andre samarbejdspartner.

Landbruget er en presset branche og forventningerne til en professionel landmand er stigende, hvorfor det for mange også er udfordrende, både at sikre optimal drift og samtidig at udvikle sit landbrug. Det giver effekt på bundlinjen at få styr på prioriteterne og forventningerne til investeringsbehovet for at vedligeholde, udvikle og få optimeret på andre dele af virksomheden end den direkte produktion, hvor mange i forvejen har fokus. Banken tænker som oftest væsentligt længere frem, hvilket giver mange landmænd følelsen af at være bagefter.

Derfor skal du udnytte de muligheder, der findes for økonomisk tilskud ved at tænke taktisk. Dette kan være medvirkende til at give dig et økonomisk handlerum.

Ved at fokusere på de mest relevante områder, kan du, via vores landbrugsrådgivning, styrke dit fundament og målrettet styrke din retning. Vil du videre, så er KF Miljø klar til at give dig rådgivning og sparring, både når du skal udvikle støttemuligheder, have sparring om generationsskifte, et bedre og ligeværdigt samarbejde med banken eller at skabe merværdi.

Hjælp til forretningsplan

Forretningsplanen dækker udviklingsretningen for dit landbrug og balancen mellem muligheder, valg, funding og samarbejde med andre, fx banken. Vi vælger i fællesskab niveauet som du får mest værdi ud af ift. til fx bankens forventninger mellem 1-4 sider, så banken får et indblik i visionen for din forretning og hvordan din forretning er skruet sammen. Med forretningsplanen kan du bevare overblikket, sådan du ikke mister fokus når du taler med banken om investeringsmuligheder eller at de kommer til at videreformidle noget forkert i din sag. For hvis bankerne først kommer i tvivl, kan det være svært at overbevise dem om, at den plan du har lagt også er en god investering for dem.

Derfor er det vigtig at holde in mente, at en forretningsplan er foranderlig og dermed kan ændres løbende. Udefrakommende faktorer kan gøre det umuligt at holde planen og dermed bliver det væsentligt at ændre i sin plan. Derfor skal du være fleksibel og have en plan B, og planen skal hellere være en oversigt med punkter og stikord fremfor en masse tekst.

En forretningsplan er et værktøj til at strukturere værdiskabelsen, støtte i prioritering og realisering af tiltag, men også i mindst ligeså høj grad til at understøtte kommunikationen med samarbejdspartnere. Det er vigtigt at opstille nogle konkrete mål, som du og din virksomhed kan stræbe efter, men det skal dermed sagt ikke være målsætninger, som er urealistiske. Dette kan være en svær øvelse, hvis man ikke rammer det rigtige niveau, men med lidt sparring undervejs bliver det langt lettere og en motiverende måde at dokumentere fremdrift på.

KF Miljø tilbyder landbrugsrådgivning og sparring på flere niveauer fra det første bud på en forretningsplan til den professionelle strategiske udviklingsproces, så hvis du skal have hjælp til at udvikle eller styrke forretningsplanen til banken, så  ring til os og lad os drøfte nærmere ud fra dit udgangspunkt og ambitionsniveau.

Generationsskifte i landbrug

Hvis du overvejer et generationsskifte, betaler det sig, at du påbegynder planlægningen i god tid, da en god proces er tidskrævende. Et løbende generationsskifte tager ofte 5-10 år, idet man skal afløse og overdrage fra hinanden, hvortil det økonomiske også overdrages over tid. Intern og ekstern forventningsafstemning er tidskrævende også ift. succession, sådan at I kan drage de økonomiske fordele, som der ligger ved at overdrage over en længere årrække.

Det er vigtigt, at du benytter dig af den helt rigtige overdragelsesmetode når landbruget skal overdrages. De hyppigste overdragelsesmetoder sker via succession, salg ved familiehandel eller et almindeligt salg af hele virksomheden.

Ved et generationsskifte er det væsentlig, at personen som overtager landbruget, sætter sig nogle mål og skaber nogle resultater, sådan at man, overfor banken, kan skabe troværdighed og vise, at man har en plan og strategi og kan fuldføre denne. Derfor skal du have en plan for både:

  1. Landbruget
  2. Ny ejer
  3. Vidensoverdragelse

Her kan en forretningsplan være en god måde at skabe overblik på. Dette giver din bank et indblik i dine visioner for landbruget og for, hvordan din forretning er skruet sammen. Det er en vigtig del af overdragelsen, da det er den nuværende ejer af landbruget der har skabt de eksisterende resultater i virksomheden. Banken vil ikke overraskes, det er vigtig at de kender dine idéer og målsætninger for resultater.

Det har været og er stadig kutyme inden for landbruget, at landbrugsvirksomheder er personligt eget, men har du tænkt over at der findes andre former for ejerskab? Vær opmærksom på dette når du går med tanker om generationsskifte.