Hvilken retning skal vi gå i?

Verden ændrer sig. Det har den altid gjort, men i dag gør den det hurtigere end nogensinde før, og i et accelererende tempo! Det stiller nye krav til alle virksomheder – også til landbruget, der bliver mødt med krav om professionelle forretnings- og strategiplaner.

Som landbrugets professionelle rådgiver møder vi mange landbrugsvirksomheder, som ikke har udarbejdet planer og strategier for den videre udvikling af deres landbrug til fx banker og samarbejdspartnere.

Forventningerne til den professionelle landmand er mange. Der skal sikres en optimal drift, virksomheden skal udvikles, og der er fokus på bundlinjen. Men hvilken retning skal det enkelte landbrug gå i? Hvordan maksimeres det økonomiske råderum for udvikling? Hvordan forholder man sig til klima-ratings og CO2 i fremtiden?

Alt det rådgiver vi om hos KF Miljø. Vi tager udgangspunkt i vores viden om støtteordninger, vores mangeårige erfaring fra dansk landbrug og indsamlede data, når vi rådgiver og sparrer om forretnings- og strategiplanlægning – og det hele foregår altid i øjenhøjde.

Få konkret hjælp til forretningsplanen

Forretningsplanen udstikker udviklingsretningen for det enkelte landbrug. Sammen med vores kunder fastlægger vi niveauet, så der skabes størst værdi. Vi har fokus på at udarbejde en overskuelig forretningsplan, der giver indblik i forretningen – og tanker og planer bag.

  • Forretningsplanen giver det forkromede overblik
  • Forretningsplanen gør det lettere at tale med banker og finansielle samarbejdspartnere
  • Forretningsplanen er foranderlig og skal løbende opdateres, da den kan ændre sig på grund af udefrakommende faktorer
  • Forretningsplanen er et brugbart og professionelt værktøj til at strukturere værdiskabelsen i virksomheden, og den hjælper med at foretage en prioritering af tiltag
  • Forretningsplanen understøtter kommunikationen med alle typer af samarbejdspartnere

Et generationsskifte er en strategisk overvejelse

Det betaler sig altid at påbegynde planlægningen af et generationsskifte i god tid, da en god proces er tidskrævende. Og der bør være fokus på følgende:

  • Et løbende generationsskifte tager ofte 5-10 år, idet der skal afløses og overdrages i forhold til hinanden
  • Forventningsafstemning anser vi for både en vigtig og tidskrævende øvelse – det handler blandt andet om at opnå de økonomiske fordele, der ligger i at overdrage over en længere årrække.
  • Der er økonomiske vurderinger, der skal foretages, og der er opgaver og ansvar, der overdrages over tid.
  • De hyppigste overdragelsesmetoder sker via succession, salg ved familiehandel eller et almindeligt salg af hele virksomheden.

For at sikre stabilitet og høj troværdighed blandt landbrugets finansielle partnere er det vigtigt, at den person, der overtager landbruget, kan fremlægge en plan med en klar strategi for generationsskiftet. Det indbefatter en forretningsplan for selve landbruget og for den nye ejer samt en plan for hvordan videnoverdragelse finder sted.

KF Miljø kan mere end blot at udarbejde standardansøgninger for det enkelte landbrug. Vi hjælper også med at tale om de svære situationer og beslutninger. Et landbrug involverer ofte hele familien, og derfor har beslutningerne stor betydning for både børn og voksne, unge og ældre, men det gør også et landbrug til noget særligt. Vi er lyttende samtidig med vi har et 360-graders blik på situationen, så vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om udfordringen.

Sådan hjælper KF Miljø

Hos KF Miljø drager vi fordel af vores store viden og erfaring samt benytter fakta i form af konkrete data indsamlet gennem mange år, når vi hjælper landbrugsvirksomheder med udarbejdelse af forretningsplaner og strategiske overvejelser. Vi kan være med i processen lige fra det første bud på en forretningsplan til den professionelle strategiske plan foreligger.