Data, effektmålinger og vilje går hånd i hånd

I KF Miljø  er det vores mål at arbejder  tæt sammen med landbrugets samarbejdspartnere – herunder banker, investorer og forskningsmiljøer rundt omkring i landet. Derudover er vi i dialog med politikere på både nationalt og lokalt niveau, tænketanke og konsulenthuse.

Vores viden og årelange erfaring kobler vi med data, som vi har opsamlet gennem en lang årrække. Det hjælper os til at sætte streg under, at de danske landbrugsvirksomheder tager initiativer og ønsker at bidrage positivt til den grønne omstilling og til miljøforbedringer i Danmark.

KF Miljø – bankernes samarbejdspartner

Hos KF Miljø arbejder vi med de professionaliseringskrav, som landmændene står over for i forhold til banker, compliance og gårdråd/bestyrelser.

Vi har fokus på at etablere effektive styringsredskaber, der giver banken indsigt og forståelse af landbrugets drift og udviklingsplan. KF Miljø har også fingeren på pulsen i forhold til de fremtidige ændringer i hektartilskud og CO2-krav, som får afgørende indflydelse på den fremtidige værdiansættelse af landbrugsejendomme.

Vi hjælper helt konkret landmændene med:

  • Bedre bundlinje i landbruget
  • Omlægning af virksomhedsform
  • Udvikling og opstramning af forretningsmodel
  • Øget debitorstyring og arbejdskapital
  • Tydelig risikovurdering og operationel handlingsplan

Sådan samarbejder vi med banker:

Når KF Miljø bidrager til landmændenes forretnings- og strategiplanlægning er det til gavn for både landmanden og bankerne. Bankerne får indsigt i, hvilken retning landmanden vil gå, og om det virker realistisk, samt om det er i balance med landmandens soliditetsgrad, gæld og bankens øvrige mål.

KF Miljø – forskningsverdenens samarbejdspartner

At se den gode idé bliver til virkelighed er enestående, og at understøtte udviklingen af nye metoder og nye produkter ser vi som vores bidrag til udvikling af landbruget i Danmark.

KF Miljø – samarbejdspartner for det politiske miljø

I KF Miljø har vi gennem en årrække opsamlet massive mængder data om dansk landbrug. Det giver en unik indsigt og viden. En viden, som vi gerne spiller på banen, når de politiske beslutninger skal tages. Vi udnytter bla. muligheden for at få politik foretræde, når vi har afgørende beskeder, som vi vil øge det politiske pres på.

Den enkelte landmand anvender i dag data som fundament for den optimale beslutning, så kan det politiske miljø også gøre brug af databaserede fakta inden vigtige beslutninger træffes.

KF Miljø har fx input til, hvordan tilskudsordninger og -puljer bør skrues sammen. I dag ligger 80 procent af værdien i støtteordningerne i dansk landbrug på bare 10 procent af alle puljerne. Det er udfordrende med de mange små puljer og ordninger, og KF Miljø kan hjælpe med at målrette indsatsen – så alle sparer tid og ressourcer på at søge puljer, der rammer for bredt.

VIDSTE DU…
… at Landbrugsstyrelsen har haft over 700 forskellige tilskudsberettigede teknologier siden 2011? Generelt søger landmænd inden for kvæg-, svine- og markdrift primært kun 15% af ordningerne.