Når du ansøger om tilskud til teltoverdækning af gyllebeholdere gennem Landbrugsstyrelsen, skal du være opmærksom på, at etablering af teltoverdækning kræver en anmeldelse i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen og måske endda en landzonetilladelse.

Det er afgørende, at du allerede har søgt om tilladelse i din bopælskommune, før du kan anmode om udbetaling af dit tilskud.

Er du i tvivl, så ring til os.