Fra den 16. november 2023 har du som landbrugsvirksomhed mulighed for at søge tilskud når Landbrugsstyrelsen åbner op for den nye ansøgningspulje.

 

Landbrugsstyrelsen har i år valgt at slå puljerne for 2023 sammen med puljen for 2024 – derfor er indholdet så stort, siger Karen Feddersen fra KF Miljø ApS. I år har Landbrugsstyrelsen oprettet et selvstændigt indsatsområde målrettetteltoverdækning af gyllebeholdere, som alle produktionsgrene kan søge om tilskud til, altså også planteavlere. Der er således afsat 145 mio kr. specifikt til dette område, fortsætter Karen.

Derudover er det muligt at søge om tilskud til bla. aktivitetsmålere og vomboluser til malkekvæg samt foderobot, etablering af gummigulv og meget mere til kvæg. For svin kan man søge om tilskud til eks. gyllekøling, luftrenser samt punktudsugning med luftrensning. For fjerkræ er det muligt at søge om tilskud til gastæt opbevaring af foderemner, gyllebeholdere til både hønsestalde og opdrætterstalde samt varmevekslere og LED lys og ventilation. Indenfor planteavl er det muligt at søge om tilskud til sprøjteudstyr til reduktion af pesticidforbruget – herunder også mikro pletsprøjtning, robotlugning i afgrøderækker og meget mere. Dyrker du kartofler har du mulighed at søge om tilskud til bla. en kartoffelradrenser, 4 og 6 rækket aftopper/topknuser og fladbrænder og meget mere.

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en teknologiliste og det er udelukkende emner der er anført på listen som der kan søges om tilskud til. Tilskudsandelen udgør 40% ud fra en fast pris som er fastsat af landbrugsstyrelsen. Ansøgningsrunden lukker for ansøgninger den 31. januar 2024. Modtager du tilsagn, er din projektperiode 1 år fra den dag hvor din ansøgning sendes afsted. I programmet for den nye landbrugspolitik (CAP) er der afsat midler til åbning afansøgningsrunder om tilskud til miljø- og klimateknologier i hhv. 2025, 2026 og 2027.