Arbejdstilsynet har åbnet for ansøgninger om tilskud til afprøvning af maskiner der kan afhjælpe Ensidig Gentagne Arbejdsstillinger.

Med ordningen giver AT mulighed for at søge økonomisk hjælp til afprøvning af tekniske løsninger for en 3 mdr. periode. Tilskudsandelen udgør 80%, dog maks 500.000 kr.

Eksempler på tekniske løsninger, der kan søges tilskud til: vaskerobot til svinestalde, løfteteknik, malkerobotter, GPS-løsninger og robot-teknologi

 

Puljen kan søges frem til udgangen af 2023.

Du kan som virksomhed søge under flg indsatsområder:

  • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning mhp- at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker
  • Sundhedsfremme for de ansatte i form af fysisk træning på arbejdspladsen
  • Afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risiko for arbejdsulykker

 

Arbejdstilsynet behandler løbende de indkommende ansøgninger.

Kontakt os, hvis du mangler rådgivning til ansøgningen