Medio maj mdr. 2022 åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgninger om tilskud til inden for nedenfor anførte indsatsområder:

SektorerIndsatsområder i 2022Pulje i 2022      
Svin1. Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalde25 mio. kr.
 2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde40 mio. kr.
Kvæg3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde40 mio. kr.
Æg/Fjerkræ4. Reducere ammoniakudledningen fra stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde24 mio. kr.
 5. Reducere energiforbruget i stalde til æglæggende høns og fjerkræstalde15 mio. kr.
Planteavl6. Reducere pesticidforbruget i planteavl30 mio. kr.
 7. Reducere pesticidforbruget ved vækststandsning af kartofler15 mio. kr.
Gartneri8. Reducere pesticidforbruget i gartneri25 mio. kr.
 9. Reducere energiforbruget i gartneri20 mio. kr.
 10. Reducere næringsstofforbruget i gartneri10 mio. kr.
I alt 244 mio. kr.

 

Ring og lad os drøfte dine muligheder