Frem til den 2. oktober 2023, er det muligt at søge om tilskud til energireducerende tiltag. Det kan eks. være til direkte såning, LED lys, varmevekslere til eks. kyllingestalde, mælkekøling og lign. Tilskudsandelen udregnes ud fra den sparede energimængde og kan være optil 50 procent.
 
Lad energi indgå som en del af din fremtidige ESG fokuspunkter – benyt muligheden for at udnytte dine data og sæt dig kvantificerbare mål.