Siden starten af 2021 har Energistyrelsen åbnet for 5 ansøgningsrunder om tilskud. I den forbindelse har nogle af vores kunder fået udarbejdet en ansøgning. I en del sager har Energistyrelsen ikke truffet afgørelse endnu. Energistyrelsen har i denne uge fremsendt høringsbreve med anmodning om supplerende oplysninger i mange sager.

Svarfristen er anført til d. 13/12.

Energistyrelsen har orienteret om, at alle sager skal være afsluttet inden årets udgang ellers bliver de afvist. Da svarfristen er kort og Energistyrelsen løbende har stillet nye spørgsmål med yderligere krav, kan det være svært at efterkomme Energistyrelsen anmodninger om fremsendelse af supplerende oplysninger.

For nogle ansøgere kan sagerne med fordel overflyttes til næste ansøgningsrunde, som åbner d. 4/1 2022.

Ring til os, hvis der er spørgsmål.