Arbejdstilsynet fremhæver, at du som landmand under de snævre De-minimis regler begrænses til at modtage €20.000 inden tre 3 år, mens andre brancher maksimeres til, at man umiddelbart højst kan søge til 500.000 kr. ad gangen.

Flere af vores kunder har CVR-numre inden for forskellige branchekoder eller kører flere meget forskellige forretningsmodeller inden for samme CVR-nummer. Her har vi gode erfaringer med at være i proaktiv dialog med Arbejdertilsynet, om hvorvidt de anser de forskellige virksomhedsgrene og ejerskabsstrukturer som passende uafhængige, inden vi bistår med at udarbejde en ansøgning.

Selvom Arbejdstilsynet godkender ansøgninger om tilskud til samme CVR-nummer med hver deres branchekode, kan dette risikere at medføre udfordringer i forhold til Landbrugsstyrelsens udbetaling af direkte hektar-tilskud. Derfor opfordre vi alle vores kunder til at følge drøftelserne nøje og orientere jer, men det er en risiko, som I skal være bekendt med. Landbrugsstyrelsen vil fremadrettet have øget fokus på emnet, og det kan påvirke andre tilskud, nok især det direkte hektar-tilskud på sigt.

Som ansøger skal du forvente, at kontrollen omkring CVR-numre skærpes, og hos KF Miljø ApS kender vi ikke retningslinjerne herfor, da disse ikke er offentliggjort, ligesom vi heller ikke kender en tidsramme for offentliggørelse heraf.

Myndighederne imellem foregår der ikke nødvendigvis koordinering, hvilket kan give udfordringer for dig som ansøger. Det er ikke sikkert, at det giver problemer, og hvis det gør, er det noget som kan påvirke jer negativt på flere områder, og begrænses ikke blot til det her med Arbejdstilsynet. Det bedste, vi kan gøre, er at gøre jer opmærksomme på det.

Kontakt os, hvis du vil drøfte dine muligheder med os.