Gennem de sidste to år har KF Tilskud (tidl. KF Miljø) hjulpet 270 kunder med at søge tilskud til forbedringer af arbejdsmiljøet på deres bedrifter rund i hele landet. Alle sager fra 2021 og 2022 er i gang eller afsluttet og gevinsterne er til at tage og føle på.

Arbejdsmiljøtilsynets pulje kan søges til at forbedre arbejdsmiljøet gennem bl.a. tilskud til arbejdsmiljørådgivning, afprøvning af tekniske hjælpemidler og lignende.

Puljen fordeles efter først til mølle, og derfor er det særligt glædeligt for landbruget, at KF Tilskuds kunder har fået en stor bid af puljen, forklarer Karen Feddersen, adm. direktør for KF Tilskud.

”Hele 33,3 mio. kr. er blevet tildelt til leje og afprøvning af hjælpemidler hos vores kunder. Langt hovedparten af sagerne er kørt optimalt igennem, når de kendte vigtigste forhold har været på plads ved indsendelsen. Det er glædeligt at vi har kunne rådgive så mange i denne omgang. Puljens midler bliver uddelt efter først til mølle-princippet, og det giver et ekstra benspænd at skulle nå det,” lyder det fra Karen Feddersen, der tilføjer:

”Heldigvis kender vi procedurerne godt, hvilket betyder, at vi fortsat behandler ansøgninger for dem, der ikke nåede det denne gang, fordi vi forventer at puljen genåbner i år, når Finansloven er vedtaget – og det holder vi særligt øje med også på vores kunders vegne,” siger hun.

KF Tilskud stod for 270 ansøgninger. Heraf fik 242 tilskud, hvor der i 25 procent af sagerne allerede udbetalt tilskud til kunderne.

Enkelte ansøgninger nåede ikke at få behandlet ansøgningen i denne pulje, men blev i stedet rykket til 2023, hvor en ny pulje åbner, og ansøgninger her vil blive behandlet.

Succesraten for ansøgninger gennem KF Tilskud til denne pulje er fortsat meget høj og ca. 93 procent får tilsagn, lyder det fra KF Tilskud.

 

FAKTA

En opgørelse, som KF Tilskud selv har udarbejdet viser, at tilskuddene omregnet til de hjælpemidler, de er blevet brugt til, i alt har sparet deres kunder for:

  • Løft: 21 mio. tons
  • Belastning af kastearm: 15,5 mio. kast med stropper og tov
  • Vrid i ryggen: 1,3 mio. vrid i ryggen
  • Kilometers gang: 85.000 km
  • Op- og nedstigninger: 43.000 ind- og udstigninger af landbrugsmaskiner

KF Tilskud indsendte i perioden 2021-2022 ansøgninger på vegne af 270 landbrug. Heraf modtog 242 tilskud svarende til 33,3 mio. kr.

Tallene er omregnet af KF Tilskud februar 2023.