Nye bæredygtigheds-krav fra EU vil få stor betydning for bedriftsejere, hvis ikke de forholder sig aktivt til dem. Sådan lyder det fra både pengeinstitutter, politikere og rådgivningsvirksomheder i landbruget. Derfor har rådgivningshuset KF Miljø ApS nu udviklet et klimaværktøj, der skal hjælpe landmanden sikkert på vej.

Bæredygtige løsninger har mange positive effekter, men I sig selv er de desværre ikke tilstrækkelige, hvis de skal fremtidssikre landbrugsvirksomheder overfor EU’s nye ESG (environment, social og governance.) krav. Her er korrekt dokumentationen af de bæredygtige løsninger alfa omega.

Vores udviklingsdirektør Jeannette Ørbeck arbejder grundigt med betydningen af nye ESG-krav for landbruget, og understreger den betydning de nye krav får for bedriftsejere:

“Øgede krav om dokumentation af landbrugsvirksomheder er på vej, og vil få stor betydning for landbrugsvirksomheder allerede i den nære fremtiden. Hvorvidt en bedriftsejer har styr på sin dokumentation eller ej, får betydning for hvorvidt han eller hun kan drive en succesfuld virksomhed fremadrettet,” fortæller Jeannette Ørbeck.

Fra 1. januar i år har EU pålagt ESG-krav til banker, kreditforeninger, forsikringsselskaber og andre penge og realkreditinstitutter med mere en 500 medarbejder, hvori det lyder, at man skal kunne redegøre for sine bæredygtige investeringer:

”Penge- og realkreditinstitutterne vil begynde at efterspørge indsigt i bæredygtige investeringer hos deres erhvervskunder, og dermed også for landbrugsbedrifter. Banker m.fl. skal kunne dokumentere hvor stor en del af deres ind- og udlån, der bidrager til den grønne dagsorden. Og deres evne til at dokumentere deres kunders bæredygtige investeringer, har indflydelse på bankernes egne lån fra institutionelle investorer,” fortæller Jeannette Ørbeck.

I de danske banker er man begyndt at indføre ESG-kravene, og Peter Haugaard, Landbrugschef i Nordea Bank understreger også vigtigheden i, at bedriftsejere har deres dokumentation i orden:

”Som landmand skal man ikke tænke ESG, som noget man gør for at tilfredsstille banken. Landmanden skal gøre det for at fremtidssikre sin bedrift, ” lyder det fra Nordeas landbrugschef.

”Helt konkret betyder det, at virksomhedsejere og landmænd skal kunne redegøre for deres bedrifts bæredygtige tiltag, så de kan opnå økonomisk gevinst. Den gode nyhed er, at når vi hjælper vores kunder med at gennemgå deres bedrifters dokumentation, bliver vi ofte opmærksomme på, at de har flere tiltag og investeringer, som kan bruges som dokumentation på bæredygtige investeringer,” fortæller Jeannette Ørbeck og understreger en vigtig pointe:

”Men det kræver selvfølgelig, at bedriftsejeren har den rette dokumentation klar, og det kan nogle gange være vanskeligt. Derfor har vi udviklet et værktøj, som hjælper virksomhedsejeren nemt og sikkert til et overblik over deres klimatiltag. Værdien af bedriftsejerens indsatser, data og viden skal selvfølgelig komme bedriften til gode. Men det kræver, at man er opmærksom,” slutter Jeannette Ørbeck.


Kontakt os og få en uforpligtende snak om hvordan et KlimaPas kan gavne netop din bedrift.
Enten via telefon, på 26 39 78 25. Eller via e-mail: kf@kfmiljo.dk