Igen i år åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgninger under Miljøteknologiordningen.

Lige nu ligger bekendtgørelsen i udkast.

Til forskel fra sidste års pulje kan man i år ikke søge om tilskud til løsgående søer i farestalde. Til gengæld lægger Landbrugsstyrelsen op til, at der i den nye ordning vil være mulighed for at søge om tilskud til:

  1. Teltoverdækning til gyllebeholdere
  2. Reduktion af ammoniak fra svinestalde
  3. Reduktion af ammoniak fra kvægstalde
  4. Reduktion af ammoniak fra fjerkræsstalde
  5. Reduktion af energiforbruget fra fjerkræsstalde
  6. Reduktion af pesticidforbruget i planteavl
  7. Reduktion af pesticidforbruget i kartoffelavl
  8. Reduktion af pesticidforbruget i gartnerier
  9. Reduktion af energiforbruget i gartnerier
  10. Reduktion af nærringsstofforbruget i gartnerier

Det ser ud til at Landbrugsstyrelsen har nedsat kravet om minimumsinvesteringer i teltoverdækning til 100.000 kr.

Af det fremlagte høringsmateriale fremgår det, at Landbrugsstyrelsen lægger op til at projektperioden er et år, hvor det tidl. har været to år. Landbrugsstyrelsen anfører i deres høringsmateriale, at projektperioden begynder den dag, man har sendt ansøgningen afsted.

Tilskudsandelen er 40 procent ud fra faste priser, der fastlægges af Landbrugsstyrelsen.

Det forventes, at puljen åbner for ansøgninger den 16. november 2023 og lukker igen for ansøgninger den 31. januar 2024.

Ved at Landbrugsstyrelsen har meldt ud i forholdsvis god tid, har du mulighed for at planlægge dine ansøgninger.

Du skal være OBS på, at bekendtgørelsen ikke er endelig endnu, men alene ligger i høring.

Ring til os og få en uforbeholden snak om dine muligheder for tilskud.