Har du fået tilsagn om tilskud gennem arbejdstilsynet, skal du huske at ændringer kræver godkendelse af Arbejdstilsynet, før du kan gå i gang.

Du har mulighed for at anmode om at søge om ændringer i projektet undervejs i projektperioden, f.eks. hvis forudsætningerne for gennemførsel af dit projekt ændrer sig, eller der sker udskiftning af medarbejdere hos den konsulent eller den virksomhed, der er tilknyttet til projektet. Alle væsentlige ændringer i projektet skal godkendes af Arbejdstilsynet.

Ændringerne skal beskrives så detaljeret, at Arbejdstilsynet umiddelbart kan tage stilling til om projektet fortsat lever op til puljens formål. Anmodningen om ændringer skal være modtaget hos Arbejdstilsynet senest 1 mdr. før projektperiodens slutdato.

Du kan ændre i:

  • Projektperioden
  • Projektindholdet
  • Fordeling af udgifterne i budgettet

Har du ønsker til ændringer i projektet, skal de indsendes til Arbejdstilsynet igennem tilskudsportalen.

Så har du ændringer, fordi du eks. ikke kan nå projektet inden for den fastsatte projektperiode, eller at prissammensætningen ændrer sig i forhold til det godkendte budget, eller at der sker tekniske ændringer i gennemførslen af projektet, så skal du meddele det.

Alternativet er, at Arbejdstilsynet ikke kan godkende dit projekt, og herved mister du muligheden for at få dit tilskud udbetalt.

Ring til os ved spørgsmål.