Vi har hos KF Miljø ApS nu haft flere tilfælde, blandt andet i forbindelse med anmodning om udbetaling, hvor Landbrugsstyrelsen har sat spørgsmålstegn ved, hvorledes en tilsynshavers informationer stemmer overens med hvad der står registreret på OIS.dk. OIS er en forkortelse for ‘den offentlige informationsserver’, og fungerer som en statslig database, der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre, der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten. Landbrugsstyrelsen er begyndt at benytte dette register til at undersøge om navnet tilknyttet det CVR-nummer der søges tilskud under, stemmer overens med det navn, der står registreret på adressen ifølge OIS registreret. På baggrund af dette, er der en sandsynlighed for, at Landbrugsstyrelsen vil efterspørge dokumentation, så som forpagtningsaftaler, lejeaftaler eller lignende, der beviser råderetten over landbrugsbedriften.

Ovenfor anførte bevidner at Landbrugsstyrelsen stadig finder nye måder for at kontrollere om tilsagnshaver også er den retmæssige ejer af landbrugsejendommene. Hos KF Miljø ApS er vi konstant opmærksomme på ændringer som landbrugsstyrelsen indfører i deres administrationspraksis.