KF Miljø ApS har ad flere omgange orienteret om, at vi jagter tilskudsbeløb som Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om til danske landmænd under Landdistriktsprogrammet 2010 – 2015 og 2015 til 2020. For nogens vedkommende strækker deres sager sig helt tilbage til 2013.

KF Miljø ApS har over de sidste to år bl.a. haft foretræde for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, hvor vi har undret os over, at Landbrugsstyrelsen ikke udbetalte de økonomiske tilsagn der var givet til landmænd i sager der bl.a. omfattede etablering af nye stalde, miljøtekniske løsninger der bl.a. reducerer klimagasser, energi og udvaskning af næringsstoffer.

Vi har henvendt os, via Advokatfirmaet Lundgrens, direkte til Landbrugsstyrelsen og direkte til Landbrugsministeren. I sidste instans har vi henvendt os til Folketingets Ombudsmand for, at få hjælp til de manglende udbetalinger der tager udgangspunkt i de tilsagn, der er givet til landmændene rundt omkring i Danmark. Det samlede beløb, som mangler at blive udbetalt er ca. 540 mio. kr.

Det er en lang sej kamp som vi støtter vores kunder i og naturligvis assisterer vores kunder med at opnå, hvad de også har krav på.

Vores indsats bærer frugt og vi ser lige nu en tendens til at flere landmænd får deres tilskudsbeløb udbetalt.

Det kan betale sig, at forsætte jagten på millionerne, til tilsagn der er meddelt af Landbrugsstyrelsen, til dine investeringer i eks. nye stalde, miljøteknologi mm.

Så står du med en særdeles håbløs sag, så hjælper vi dig gerne videre, så også du kan få udbetalt dine tilskudskroner.

Du kan her læse om en kunde, som har fået sit tilskud udbetalt.