Energistyrelsen har igen åbnet for ansøgninger under erhvervspuljen, som samlet er på 3,5 mia. kr. frem til 2029. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023, men lukker før, hvis puljen tømmes for penge.

Det er muligt at søge om tilskud til direkte såning, LED-lys, udskiftning af varmekilde til opvarmning af stalde, energibesparende processer til eks. håndtering af foder, frekvensstyret ventilation og meget mere.

Tilskudsandelen kan være op til 50 procent og afhænger af den konkrete besparelse, der skal kunne dokumenteres.

Ring og lad os drøfte dine muligheder

 

Erhvervspuljen: 

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.