For anden gang i 2022 åbner Energistyrelsen for ansøgninger til Erhvervspuljen. I ansøgningsrunden er der afsat 210 mio. kr., så der er god mulighed for at få tilskud til projekter, der kan reducere din virksomheds energiregning.

I erhvervsstøtteordningen er det muligt for private virksomheder at søge om tilskud til at gennemføre projekter, der sparer energi. Reduktion af energi er en del af verdensmålene, mål 7, og er samtidig et parameter som ESG måles ud fra. Som landmand har du mulighed for at søge om energitilskud til investeringer som eks. LED lys, mælkekøling, intern transport, markdrift, robotteknologi, udskiftning af oliefyr som anvendes til eks. korntørring, opvarmning af stalde og lign.

Ansøgningen for fase 1 åbner den 15. februar 2022 og lukker igen den 1. marts 2022. Herefter vil du få at vide om du modtager et foreløbig tilsagn, hvorefter fase 2 udarbejdes og fremsendes.

Tilskud fra Erhvervspuljen dækker op til 50 % af omkostningerne til et energispareprojekt afhængigt af din virksomheds størrelse og projektets energibesparelse.

Ring og lad os drøfte dine muligheder.