Alle efterspørger en baseline for landmændene og myndigheder, politikere og brancheforeninger kigger rundt på hinanden. Forsker er i gang, men det tager langt tid at blive enige om beregningsmodeller, effektberegninger, og hvad der er klimavenligt.

Her har landmændene nu endelig fat i det lange strå og en helt unik mulig for at spille sig selv og hinanden gode. Viden og data er magt og en helt central brik, som det gælder om at landmændene står sammen om at bruge fornuftigt. Der er tre centrale områder, som landmændene skal agere på her for at stå så stærkt som muligt:

  • De reelle beslutninger om landbruget i 2027-2035 træffes nu. Langt størstedelen af de investeringer, som du som landmand gør nu, rækker ofte langt ind i fremtiden, nogle gange årtier frem. Beslutninger træffes for mange i blinde, for hvem ved, hvordan situationen ser ud på den anden side af 2030 – end sige om blot 2-3 år?
  • De grønne initiativer ændrer sig kun langsomt. Der arbejdes på højtryk fra forskere og myndigheder med at opstille bedre målemetoder, standarder og enheder, men det er en langsommelig proces. Også fordi nationale initiativer hænger sammen med en kompleks international kontekst. Men der er en træghed, som landmændene her kan bruge til at komme foran. Ved at tage udgangspunkt i det, der er enighed omkring de seneste år, herunder effekter, måleenheder og investeringer, har det typiske kun ændret sig ca. 3-5 procent om året i forhold til, hvad der bliver anset som mest miljø- og klimavenligt.
  • 50% af løsningerne i klimaindsatsen er allerede kendt i dag – så begynd dér, hvis du som landmand er usikker. Du har hverken tid eller råd til at tøve, men det skal være let, og det er det. Du skal have et overblik over, hvad andre som dig reelt har gjort igennem de sidste 10 år. Du skal skabe dig et overblik over, hvad du selv har gjort samt seriøst overveje, om du kan følge med, ift. hvad andre har gjort. Når du har fået dette overblik, kan du justere din strategi ud fra, om du er foran eller bagefter med større grønne investeringer. Ligger du i den bedre halvdel, så skal du bruge dit forspring aktivt ift. dine samarbejdspartnere og i din investeringsstrategi.

Vi råder over viden for omkring halvdelen af alle danske fuldtidslandbrug og er eksperter i tilskud til udvikling- og klimatiltag fra EU og fra forskellige danske muligheder. Vores kunder har investeret for over tre mia. kroner og har bidraget til at vores aktive kunder i gennemsnit får ca. 200.000 kr. i ekstra udviklingskapital om året.

Fra 1/9 åbner KF miljø for, at du som landmand kan få direkte indblik i vores store vidensdatabase, som vi internt har anvendt til rådgivning. Vi har selv betalt for udviklingen og driften af databasen, som vi er fortsat 100 procent uafhængige ift. myndigheder og interesseorganisationer og 100 procent fri af bindinger i den politiske kontekst. Vi ønsker at styrke landbruget i den fremtidige klimadebat, fordi KF Miljø ApS er blevet B-corp-certificeret, et certifikat, der gives pba. socialt ansvar, og fordi vi hos KF Mijø ApS har modtaget EU Business News pris. Kort sagt ønsker vi, at vores viden kommer flest mulige landbrug til gavn.

Vi beregner ikke noget selv, men åbner for en helt unik vidensdatabase for landmændene, som er vores vigtigste samarbejdspartner. Vi har samler og struktureret vores indsigt og viden, så vi aktivt gør vores absolut bedste, for at gøre det lettere og mere enkelt for dig at komme videre.

Indlægget fortsætter under billedet…

Bæredygtig produktion - Få råd hos KF miljø

Nye krav til din rapportering, forretningsplan, investeringsmuligheder er inden i en voldsom udvikling med fx ESG-krav, Scope 1-3, Disclosure-krav og Klimamål. Meget er allerede besluttet og har været det i en årrække, men det er nu, at banker og myndigheder er ved at have styr på deres egen implementering og har gennemført intern uddannelse af deres egne medarbejdere. Derfor vil landbruget i løbet af 2022-2023 fra mange forskellige kanter opleve en række nye spørgsmål og rapporteringskrav.

Du kan hurtigt og let få den nødvendige indsigt, når det passer dig. Som med al ny viden, er det også for mange en stor fordel ikke kun at søge at læse sig til det, men at få noget assistance til at omsætte viden til forståelse og handling. Du er ekspert på dit landbrug, mens vi er eksperter på investeringer, tilskudsmuligheder og den historiske situation. I fællesskab, hvor vi kombinerer vores styrker, bliver fremtidens beslutninger nemmere at træffe, fordi pejlepunkterne bliver tydelige.

Fordi landbrugsdata er et område i stor udvikling, udskilles det fra KF Miljøs tilskudsdel og du kan læse mere her.