Den 29. marts 2022 åbner Energistyrelsen for sin 3. ansøgningsrunde for ansøger om tilskud til energireducerende tiltag. Du kan søge om tilskud til eks.:

  • LED lys
  • Mælkekøling
  • Intern transport
  • Udskiftning af varmekilde, der anvendes i stald eller til procesvarme
  • Markdrift
  • Robotteknologi

Og meget mere.

Reduktion af energi er en del af verdensmålene, mål 7, og er samtidig et parameter som du som landmand bliver målt på i forhold til din ESG – rating

Ring og lad os drøfte dine muligheder.