KF Miljø hjælper landmænd og landbrugsvirksomheder i Danmark med at få overblik over miljø- og klimatiltag. Det betyder også, at KF Miljø råder over data, som viser, hvor langt fremme dansk landbrug er med den grønne omstilling – et arbejde som nu bliver anerkendt med et B Corp-certifikat.

Rådgiverhuset KF Miljø har gennem et årti arbejdet tæt med dansk landbrug og rådgivet både landbrugsvirksomheder, finansielle partnere og andre virksomheder i branchen. KF Miljø er nu certificeret som B Corp-virksomhed. En stor anerkendelse af KF Miljøs indsats, men også af dansk landbrug som helhed.

“KF Miljø er netop blevet B Corp-certificeret og har dermed bevist, at de lever op til de højeste standarder for ansvarlighed og gennemsigtighed. B Corp er en holistisk virksomhedscertificering på flere end 250 spørgsmål om social og klimamæssig ”impact” og en juridisk forpligtelse til at skabe positiv samfundsværdi og tage beslutninger, der i videst muligt omfang tilgodeser alle interessenter, ikke bare aktionærerne. At opnå B Corp-certificering er det manifestet bevis på, at en virksomhed er ansvarlig i hele sit virke og certificeringen stadfæster, at KF Miljø er godt selskab,” forklarer grundlægger af den nordiske B Corp bevægelse Nille Skalts.

Certificeringen har stor betydning for KF Miljø, og håbet om at kunne udbrede deres viden og rådgive endnu flere virksomheder inden for landbruget er kun større nu. Det forklarer udviklingschef Jeannette Ørbeck.

“Det betyder virkelig meget for en mindre virksomhed som vores, at vi nu har papir på, at vi er en del af den grønne løsning. Dansk landbrug gør allerede rigtig meget for at omstille sig miljø- og klimamæssigt, og den omstilling er vi med til at rådgive endnu flere landbrug omkring hver eneste dag. Vi ved, hvor omstillingsparate dansk landbrug er og ved at blive B Corp-certificerede, så er det også et stempel fra verden omkring os, at netop KF Miljø og danske landbrugsvirksomheder er på vej i den rigtige retning,” fortæller udviklingschef Jeannette Ørbeck.

Landbruget er blevet endnu grønnere

B Corp-netværket udgør særlig udvalgte virksomheder og brands, som alle er ambitiøse i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig verden. KF Miljø rådgiver landmænd om tilskudsordninger, samt om omstillingen til en grønnere og mere klimavenlig produktion blandt andet gennem deres digitale værktøj KlimaPasset.

“Vi har i dag overblik over, hvordan landbruget har forandret sig over tid, og herunder en stor indsigt i den data, som netop dokumenterer den positive forandring, som landbruget har gennemgået indtil nu. Data danner grundlag for at vi sætter den enkelte landmand i stand til at få et overblik og indblik i den miljømæssige gevinst, der er opnået gennem investeringerne,” fortæller Jeannette Ørbeck

Datagrundlaget som KF Miljø råder over, gør landmanden og kommunale myndigheder i stand til at stille skarpt på den miljømæssige indsats, som er opnået ned på ejendoms- og markniveau. Dette er nyttigt på områder som for eksempel indsatsområder for drikkevand, overblik over landbrugets baseline i forhold til effekter på udledning af metan, ammoniak, pesticider, energi, kvælstof og meget mere.

“Den nordiske B Corp bevægelse er glade for at byde velkommen til en virksomhed som KF Miljø, for vi har behov for ansvarlige aktører, der hjælper dansk landbrug med at træffe rigtige og betydningsfulde beslutninger. KF Miljø er funderet i en ”impact business model”, der bibringer dansk landbrug den data og viden, der er nødvendig for at træffe bedre og mere robuste beslutninger om grøn omstilling. Dermed bidrager KF Miljø til at styrke de positive miljøeffekter i dansk landbrug frem mod 2030-klimamålene,” siger grundlægger af den nordiske B Corp bevægelse Nille Skalts.

B Corp-certificeringen kobler virksomheder sammen på tværs af verden. Virksomhederne i netværket lever alle op til b Corps standarder for virksomhedsdrift inden for sociale, miljømæssige og juridiske mål. Formålet med netværket er at dele viden og ressourcer. Sammen ønsker de at drive verdenssamfundet i en bæredygtig retning.

 

FAKTA:

B Corp står for Benefit Corporation

Netværket rummer 400 virksomheder på verdensplan, men kun 40 i Danmark

Certificerede B Corp er virksomheder, der fokuserer på at være bedst for verden. Deres primære formål er at levere positiv værdi for samfundet og planeten.

KF Miljø blev certificeret i begyndelsen af 2022