Frem til den 30. juni 2023 er det stadig muligt at søge om tilskud under Klimaskovfonden til at ansøge om tilskud til udtagning af arealer til lavbundsarealer eller til skovrejsning. Som ansøger og evt. tilsagnshaver beholder du muligheden for at opretholde din grundbetaling i forhold til arealets ha tilskud.

For lavbundsarealer er tilskuddet 110.000 kr. pr ha, mens det for skovrejsning er 64.000 kr. pr ha.

 

Ring og lad os drøfte dine muligheder.