KF Miljø ApS hjælper dig med at få tilskud til tekniske løsninger, der aflaster dig og dine medarbejdere

Vaskerobotter og vejebåse uden tunge løft er nogle af de hjælpemidler, som bedrifter har gavn af efter tilskud fra arbejdstilsynets særlige pulje.

Arbejdstilsynet har en pulje åben, som giver mulighed for at søge tilskud til afprøvning af tekniske løsninger for en 3 måneders periode.  Hos KF Miljø har vi rådgivet flere af vores kunder i hvordan de kan nyde gavn af ordningen, og det har resulteret i, at vi indtil videre har hjulpet mange bedriftsejere med at søge tilskud til afprøvning af tekniske løsninger, der kan afhjælpe belastende arbejdsopgaver på bedriften.

Flemming Rasmussen fra Aabenraa er en af de landmænd, som med succes har søgte om tilskud til afprøvning af en vaskerobot. Siden juli har han mindsket medarbejdernes belastede arbejdsstillinger og har opnået det maksimale, 80 procent, i ekstern finansiering til afprøvning af en vaskerobot.

”Min medarbejder, som primært vasker ned, er blot 23 år – og selvfølgelig skal jeg som arbejdsgiver passe på ham,” siger landmand Flemming.

Men der er flere gevinster ved prøveperioden.

 ”Det betyder meget på min bedrift, at vi med en vaskerobot får frigjort 400 timer om året. Der er jo altid meget andet, som skal gøres.”

Tilskudsandelen fra puljen udgør 80 procent af udgifterne, dog maks. 500.000 kr. Ansøgningerne behandles løbende, og puljen kan søges frem til udgangen af 2023.

Vi tilbyder rådgivning til ansøgningen

Hos KF Miljø står klar vi til at gøre papirarbejdet overskueligt og nem i ansøgningsprocessen til arbejdstilsynet. I over 10 år har vi bistået med hjælp og rådgivning til ansøgning om tilskud inden for landbruget., hvilket betyder, at vi hurtigt kan danne os et overblik over, hvor vores kunder kan drage fordel af denne pulje.

Flemming gjorde brug af KF Miljøs rådgivere.

”Det har været en rigtig fin ansøgningsproces, hvor jeg er blevet hjulpet godt på vej af folkene hos KF Miljø. Det er dejligt at vide, at vi gør, hvad vi kan for at passe på vores medarbejdere,” siger Flemming.

Vaskerobotten, som har været en hjælp i de tre måneder den var på prøveperiode, må gerne flytte permanent ind på gården, fortæller driftslederen:

”På min bedrift er vi rigtig glade for vaskerobotten, og i tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet har der ikke været nogen tvivl om, at vi har besluttet at købe robotten. Den kom her på prøve, men den skal ikke leveres tilbage.”

Kunder som KF Miljø har hjulpet har i gennemsnit fået mellem 50.000 og 100.000 kr. udbetalt på en godkendt tilskudsansøgning. Arbejdstilsynet oplever mindre søgning til tilskudspuljen end forventet, og selvom mange oplever succes med vaskerobotter, som findes der mange andre muligheder. De mest aktive af KF Miljøs kunder har identificeret op til 9 forskellige relevante ansøgningsemner til Arbejdstilsynet pulje. Ring og hør nærmere – og lad os finde ud af, hvad der giver værdi for dig af søge til.   

Her kan du se en video at den vaskerobot Flemming har søgt tilskud til:

 

Herunder kan du se et andet eksempel på en kunde, der har søgt rådgivning hos os i KF Miljø. Det drejer sig om en svineproducent, der nu har søgt tilskud til en løsning, hvor hans smågrise ikke skal løftes manuelt når de skal vejes:

 På første billede ses Løsningen i dag, hvor alle smågrise manuelt skal løftes/sættes 4 gange (op fra gulvet, ned i kassen, op fra kassen og ned på gulvet. 

På billedet under ses et eksempel på den løsning, som skal afprøves, hvor alle 30 smågrise samtidigt lukkes ind i en ”vejebås” i gulvhøjde, og hvor medarbejderen blot skal lukke lågen, mens vejningen pågår.