Den 15. december 2022 åbnede Landbrugsstyrelsen for ansøgninger om tilskud under den økologiske Investeringsstøtteordning.

Der er afsat 140 mio kr. som fordeler sig med:

 • Svin 8 mio kr.
 • Kvæg 34 mio kr.
 • Planter 53 mio kr.
 • Høns og ænder 34 mio kr.
 • Får og geder 1 mio kr.
 • Frugt, bær og grønt 10 mio kr.

For at kunne søge om tilskud, er det et krav at du på ansøgningstidspunktet enten har en økologisk autorisation eller at du senest 3 uger før din ansøgning fremsendes har indsendt en ansøgning om økologisk autorisation.

For at kunne komme i betragtning skal du kunne dokumentere et arbejdskraftbehov på mindst 830 arbejdstimer pr. år. Projektet skal gennemføres på enten eget eller forpagtede jordbrugsbedrifter.

Landbrugsstyrelsen meddeler tilsagn ud fra standardpriser. Eks kan man som økologisk landmand søge om tilskud til:

 • Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom – standardpris er 1.200 kr./rem eller vombolus
 • Selektionsudstyr i tilknytning til malkerobot
 • Kameraovervågning af husdyr i stald
 • Robotudmugning
 • Udstyr til management af fodring og optimering af køernes ydelse
 • Kreaturvogn
 • Stationær eller bugseret fuldfoderblander
 • Strigle
 • GPS
 • Kompostvender
 • Redskab til fritlægning af udløbere af rodukrudt

Og meget mere.

Tilskudsandelen er 40% og krav til minimumsinvestering er 100.000 kr.

Projektperioden er 2 år fra ansøgningstidspunktet. Modsat andre ansøgningsrunder, er det ikke muligt at ændre sit projekt i projektperioden.

Som ansøger skal du være OBS på at ordningen lukker for ansøgninger den 1. marts 2023.

Ring til KF Miljø ApS, Karen Feddersen på tlf. 2639 7825, så vi drøfte dine muligheder for tilskud.

Indhold i artiklen er opdateret 18.01.23 kl. 10:30