Puljen indeholder 380 mio. kr. og tilskudsandelen er 40 % ud fra en fast pris, fastsat af Landbrugsstyrelsen. Ordningen er forbeholdt sektorerne svin, kvæg, fjerkræ, planteavl og gartneri. Der er i år, modsat de andre år, ikke muligt at søge om tilskud til at fremme dyrevelfærd i farestalde.

Til gengæld har Landbrugsstyrelsen i år oprettet et selvstændigt indsatsområde målrettet teltoverdækning af gyllebeholdere, som det er muligt for landbrugsbedrifter inden for alle sektorer at søge om tilskud under. Landbrugsstyrelsen har afsat 90 mio. kr. til dette område.

Nedenfor kan du se alle indsatsområderne og de tilhørende økonomiske puljer:

 

SektorerIndsatsområder i 2023Pulje i 2023
Alle1.  Reducere ammoniakudledning fra gylletanke90 mio. kr.
Svin2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde30 mio. kr.
Kvæg3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde45 mio. kr.
Fjerkræ4. Reducere ammoniakudledning fra fjerkræstalde10 mio. kr.
Fjerkræ5. Reducere energiforbruget i fjerkræstalde30 mio. kr.
Planteavl6. Reducere pesticidforbruget i planteavl125 mio. kr.
Planteavl7. Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl15 mio. kr.
Gartneri8. Reducere pesticidforbruget i gartnerier9 mio. kr.
Gartneri9. Reducere energiforbruget i gartnerier23 mio. kr.
Gartneri10. Reducere næringsstofforbruget i gartnerier3 mio. kr.
I alt380 mio. kr.

 

Du kan læse mere om ordningen, når vejledningen, bekendtgørelsen og teknologilisten sendes i ekstern høring i slutningen af juni 2023.

Som noget nyt har Landbrugsstyrelsen valgt at sammenlægge Miljø- og klimateknologi 2023 og 2024. Det betyder, at der ikke åbner en tilsvarende Miljø- og klimateknologi ordning i 2024. I programmet for den nye landbrugspolitik (CAP) er der afsat midler til åbning af en ansøgningsrunde om tilskud til miljø- og klimateknologi i hhv. 2025, 2026 og 2027 – de nærmere vilkår for disse puljer kendes endnu ikke.