Tør du at fortage dig et generationsskifte, når der lurer høje klimaafgifter og nedskrevet ejedomsværdi af din bedrift lige rundt om hjørnet? I KF Miljø ApS arbejder vi med data i landbruget, og peger på vigtigheden i, at du som bedriftsejer har din dokumentation i orden, hvis du vil stille dig velforberedt overfor kommende klima- og miljøkrav og mindske risikoen for høje afgifter.

Det store klimafokus stiller høje krav til bedriftsejere. Det er ikke længere nok at være ekspert på landbrug, men der bliver samtidig stillet flere og flere krav til, at virksomhedsejerne også skal være ekspert, når det kommer til klima og miljø. Sådan lyder det fra vores udviklingsdirektør, Jeannette Ørbeck:

”De fleste banker har nu meldt bredt ud, at landbrugsejendomme bliver mindre værd, hvis ikke bedriftsejeren rykker på klimadagsordnen, og omlægger til en mere bæredygtig produktion. I 2020 har flere af vores kunder oplevet, at deres bank over natten har nedskrevet deres ejendoms værdi. Vi hjælper i øjeblikket en kunde, hvis ejendoms værdi er blevet nedskrevet med over 50%,” fortæller Jeannette Ørbeck.

Drøftelser omkring den grønne skattereform og modeller for en CO2-afgift er i fuld gang på den politiske bane. Axcel Future og PWC har undersøgt hvordan afgifterne fra det politiske udspil fra 2020 vil påvirke landbruget, og har i en rapport konkluderet, at landbruget vil blive beskattet med 450% af det ordinære resultat.

Samtidig har EU pålagt ESG-krav til banker, kreditforeninger, forsikringsselskaber og andre penge og realkreditinstitutter med mere en 500 medarbejder, hvori det lyder, at de skal kunne redegøre for deres bæredygtige investeringer. ESG står for Environment (klima- og miljø), Social (arbejdsforhold og CSR), Governance (professionel ledelsesstruktur).

Hvordan skal man som bedriftsejer forholde sig til det, og er der grund til at frygte for fremtiden og droppe alle tanker om at igangsætte et generationsskifte for sin bedrift?  Det mener Jeannette Ørbeck ikke, dog er det vigtigt, at du har din dokumentation i orden:

”Det første jeg vil rådgive om er, at du skal lade være med at gå i panik, og i stedet for skal du bruge din energi på at stille dig velforberedt. Der kommer et stigende pres på landbruget, og bedriftsejere vil opleve, at blandt andet banker og andre pengeinstitutter vil efterspørge en bæredygtighedsprofil over din bedrift. Derfor er det vigtigt, at du har din dokumentation i orden,” fortæller Jeannette Ørbeck, og tilføjer:

”Det er vigtigt, at du skaber et overblik over hvilke miljøteknologiske forbedringer, der er gennemført på din bedrift igennem de sidste 10 år. Både så du og næste generation på din bedrift er velforberedte til at tage dialogen, uanset om den kommer fra finansieringsdrøftelser i banken, risikobuffer som du skal afsætte til CO2-afgifter i fremtiden, eller til en ændret ejendomsvurdering som afspejler dit klimaaftryk i dit landbrug.”

Din bedrifts data er en værdifuld handelsvare
Banker m.fl. skal kunne dokumentere hvor stor en del af deres ind- og udlån, der bidrager til den grønne dagsorden, og deres evne til at dokumentere deres kunders bæredygtige investeringer, har indflydelse på bankernes egne lån fra institutionelle investorer. Det betyder, at data over din bedrift, nu er blevet en værdifuld vare.

I KF Miljø har vi arbejdet med data i landbruget gennem de sidste 10 år, og har erfaret, at når en bedriftsejer gennemgår de tiltag og investeringer, der er foretaget på ejendommen, vil han eller hun ofte blive opmærksom på, at flere af dem kan bruges som dokumentation på bæredygtig investering:

”Vi oplever ofte, at vores kunder har fortaget nogle tiltag på deres bedrift, fordi noget måske er gået i stykker, eller fordi de ville effektivisere deres arbejdsgang, men hvor de ikke nødvendigvis har reflekteret over, at de også har fortaget sig et klima-tiltag. Og det kan vise sig at være en værdifuld viden, fordi tiltagene kan danne et grundlag for en bedrifts grønne profil. Samtidig oplever vi også kunder, hvor vi kan se, at de med fordel kan fortage nogle tiltag, som vil stille dem bedre i forhold til deres klimaregnskab. Tiltag, som typisk også vil forbedre deres bundlinje,” fortæller Jeanette og fortsætter:

”Vi har detaildata fra 27-46% af alle opnåede tilsagn til miljøteknologi siden 2011, og kan differentiere i over 30 forskellige typer af landbrugsprofiler, så vores kunder kan hurtigt få et overblik over, hvor deres styrker og potentielle indsatsområder er. Og jeg vil opfordre alle bedriftsejere til at få og bruge den indsigt aktivt, så de og næste generation stiller sig velforberedt overfor nye klima- og miljøkrav.”

Bedriftsejeren kan vælge selv at registrere sine tiltag m.m., eller vælge at få en virksomhed til at stå for dokumentationsarbejdet. Da lovgivningen omkring klima- og miljøkravene er komplekse, opfordrer Jeanette Ørbeck til, at man får hjælp til at få dokumentationen helt på plads.

I forbindelse med det, har vi i KF miljø udviklet et KlimaPas, der skal hjælpe bedriftsejeren med at få styr på deres bedrifts datagrundlag og redegøre for de klimatiltag, som er foretaget. KlimaPasset skal stille bedriftsejeren velforberedt overfor banker, investorer og samarbejdspartnere, der efterspørger dokumentation, og gøre det lettere for bedriftsejeren at blive godskrevet økonomisk for sine indsatser:

”Vi udviklede KlimaPasset, da vi erfarede, at flere bedriftsejere ikke på stående fod er i stand til at redegøre for deres indsatser. Med KlimaPasset får de konkret viden om, hvordan deres bedrift ligger. De få benchmarket deres bedrift, og får inputs til hvilke styrker de skal fremhæve og hvilke områder de ligger svagt i, i forhold til andre bedrifter,” slutter Jeannette Ørbeck.

I sidste måned offentliggjorde vi, at KF Miljø har indgået et samarbejde med rådgivningsvirksomheden Agrovi, hvor vi sammen fremadrettet vil styrke landmændenes mulighed for at få et konkret overblik over, hvad de nye klimakrav vil få at betydning for den enkelte bedrift.

_ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

KF Miljø ApS har netop indgået et samarbejde med Agrovi, hvor de sammen arbejder for at styrke landmændenes muligheder ift. kommende klima- og miljø krav.

Se priser for Klimapasser her.