Landbrugsstyrelsen har den 29. marts 2022 udsendt en meddelelse om at ordningen for miljø og klimateknologi 2022, først åbner for ansøgninger sidst i august mdr. 2022 og forventes at have åben for ansøgninger frem til oktober mdr. 2022.

Årsagen hertil, oplyser Landbrugsstyrelsen er, at de har valgt at have fokus på den juridiske kvalitet efter den seneste revisionskritik af Landbrugsstyrelsen forvaltning.

Det var ellers meningen at ordningen skulle åbne for ansøger medio maj mdr. 2022

Ordningen gælder for:

  • Svin
  • Kvæg
  • Æg/fjerkræ
  • Planteavl
  • gartnerier

Indsatsområderne er:

  • Reduktion af pesticidforbrug
  • Reduktion af ammoniakemission
  • Reduktion af emission af klimagas
  • Energireduktion
  • Reduktion af udvaskning af næringsstoffer

Som ansøger har du derfor mulighed for at orientere dig om ordningens forudsætninger før ordningen åbner for ansøgninger.

Ring og lad os drøfte dine muligheder.