Fredag den 14. april 2023 udsendte Landbrugsstyrelsen de første tilsagn om tilskud til ansøgninger der er fremsendt under Miljøteknologiordningen 2022. Ansøgningerne er fremsendt i efteråret 2022, og ansøgere har kunne sætte gang i deres investering, når der forelå en kvitteringsskrivelse fra Landbrugsstyrelsen på, at ansøgningen var modtaget.

Ansøgere, der har benyttet sig af at gennemføre projektet, efter at der forelå en kvitteringsskrivelse, har fået investeringen leveret og er nu godt i gang med at bruge investeringerne.

Landbrugsstyrelsen meddeler, at de forventer at det først vil være muligt at søge om udbetaling i efteråret 2023.