Den 31. maj 2022 åbner Energistyrelsen for sin 4. ansøgningsrunde. Der er mulighed for at søge om tilskud til investeringer, der reducerer din virksomheds samlede energiforbrug. Det kan være ændrede processer i din markdrift, kombi-såmaskine, LED-lys til stalde, udskiftning af varmekilder, der anvendes til opvarmning af produktionsarealer, klimaskærm og lign.

Siden 1. januar 2022 har det været et krav, at alle virksomheder i Danmark, herunder også alle landbrug, har fokus på ESG. ESG, Environmental Social Governance, dækker over væsentlig information om en virksomhed inden for miljø og klima, virksomhedens påvirkning samfundsmæssigt og socialt samt den ledelsesmæssige styring af virksomheden.

Men hvad betyder det i grunden for den enkelte landmand? Det betyder, at du skal komme i gang med at dokumentere din miljøindsats i forhold til den bæredygtige dagsorden. Du skal altså få dig et overblik over de virkemidler og tiltag, som du har gjort, og hvilke virkemidler du mangler at få foretaget, og hvilke tiltag du har til hensigt at gøre i den kommende tid. Med denne oversigt bliver du i stand til at kunne dokumentere din indsats over for dine finansielle samarbejdspartnere.

Artiklen fortsætter under billedet…

 

Bliver du rig af at have styr på din miljøindsats?

Det er vigtigt, at du skaber dig og din finansielle samarbejdspartner e

t overblik, både over den miljømæssige indsats, som er sket og den miljømæssige indsats, som skal ske. Samtidig med dette er det vigtig at du skal kunne dokumentere den opnåede effekt både af de tiltag som er gjort og de tiltag som du vil gøre.

Den opnåede dokumenterede effekt vil måske kunne danne grundlag for et klimacertifikat, som måske vil kunne hjælpe dig til at slippe billigere på den kommende CO2 afgift, som landbruget står over for allerede fra efteråret 2022. Alene inden for energiområdet vurderer det internationale energiagentur, at der ligger værdier for over 1 milliard dollars i certifikater.

At kunne dokumentere effekten på de gennemførte tiltag og virkemidler vil uden tvivl have en direkte indvirkning på den enkelte landmands lånemulighed hos deres finansielle samarbejdspartner. Den finansielle sektor vil på sigt komme til at vægte priser og kreditvillighed i forhold til, hvor grøn er landmandens virksomhed er, og hvor er landbruget henne på bæredygtighedsskalaen.

Det er vigtigt, at du og din virksomhed kommer i gang med at dokumentere din miljømæssige indsats, og at du får redegjort og dokumenteret for den indsats, som du har gennemført inden for miljøområdet.

Det er vigtigt, at du som landmand kommer et skridt foran. Det gør du ved at kende effekterne på de tiltag, som du har gennemført.

Det er ikke nok med et regneark eller et håndskrevet dokument.

Dokumentér din indsats

Hos KF Miljø ApS er vi i stand til at give dig dette overblik. Til formålet har vi udviklet klimapasset. Klimapasset giver dig et samlet overblik over den miljøindsats, som du har gennemført og kigger samtidig ind i, hvilke tiltag og virkemidler andre i dit segment har foretaget, og som kan virke som inspiration for dig.

Effekterne er dokumenteret via Aarhus Universitet og godkendt af Landbrugsstyrelsen. Vi har data, der går tilbage til 2012 og som danner grundlag for, at du som landmand bliver i stand til at komme i gang med at dokumentere dine opnåede miljøeffekter.

Bliver rig på at have styr på din miljøindsats? Ja, er det korte svar.

Energistyrelsen for sin 4. ansøgningsrunde åbner som sagt 31. maj 2022. Ansøgningsfrist for fase 1 er den 14. juni 2022.

Ring og lad os drøfte dine muligheder