Ja, mener vi ved KF Miljø.

Siden 1. januar 2022 har det været et krav, at alle virksomheder i Danmark, herunder også alle landbrug, har fokus på ESG. ESG, Environmental Social Governance, dækker over væsentlig information om en virksomhed inden for miljø og klima, virksomhedens påvirkning samfundsmæssigt og socialt samt den ledelsesmæssige styring af virksomheden.

Men hvad betyder det i grunden for den enkelte landmand? Flere har styr på G’et (Governance) i deres ESG-regnskab. Hos KF Miljø hjælper vi dig gerne med at sikre, at du også kender din bedrifts baseline i forhold til E (Environment) og S (Social).

  • Kend din baseline, din ESG profil.

  • Få styr på, hvordan du placerer dig ift. andre bedrifter, som ligner din. På den måde kan du finde dine styrker og sætte ind, hvor du er bagefter.

  • Kend dit CO2-tal. Forklar åbenlyse mangler og få en vurdering af dine økonomiske risici.

  • “E” – Environmental – dokumentér dine miljøeffekter ud fra de værdier, som har været anvendt de sidste 10 år.

  • “S” – Social – orientér dig blandt de 40 forskellige arbejdsforbedrende tltag, som du kan søge tilskud til via Arbejdstilsynet. Gør dig klart, hvad der kan forbedres, eller hvilke indsatser du allerede har implenteret.

Med denne oversigt bliver du i stand til at kunne dokumentere din indsats over for dine finansielle samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du skaber dig og din finansielle samarbejdspartner et overblik, både over den miljømæssige indsats, som er sket og den miljømæssige indsats, som skal ske. Samtidig med dette er det vigtig at du skal kunne dokumentere den opnåede effekt både af de tiltag som er gjort og de tiltag som du vil gøre.

Artiklen fortsætter under billedet…

Det første skridt kan de fleste tage i løbet ved at afsætte 1-2 timer, så det behøvet ikke være en stor opgave. Lad os rådgive dig, vi afholder også møde om aftenen. Foto: Arkiv.

Få certifikater for din indsats

Den opnåede dokumenterede effekt vil måske kunne danne grundlag for et klimacertifikat, som måske vil kunne hjælpe dig til at slippe billigere på den kommende CO2 afgift, som landbruget står over for allerede fra efteråret 2022. Alene inden for energiområdet vurderer det internationale energiagentur, at der ligger værdier for over 1 milliard dollars i certifikater.

At kunne dokumentere effekten på de gennemførte tiltag og virkemidler vil uden tvivl have en direkte indvirkning på den enkelte landmands lånemulighed hos deres finansielle samarbejdspartner. Den finansielle sektor vil på sigt komme til at vægte priser og kreditvillighed i forhold til, hvor grøn er landmandens virksomhed er, og hvor er landbruget henne på bæredygtighedsskalaen.

Det er vigtigt, at du og din virksomhed kommer i gang med at dokumentere din miljømæssige indsats, og at du får redegjort og dokumenteret for den indsats, som du har gennemført inden for miljøområdet.

Det er vigtigt, at du som landmand kommer et skridt foran. Det gør du ved at kende effekterne på de tiltag, som du har gennemført.

Det er ikke nok med et regneark eller et håndskrevet dokument.

 

Få overblik og ro i maven

Ved at gøre brug af vores klimaværktøj KlimaPasset, kan du tage de første skridt til at få overblik over de indsatser, der allerede er indført på bedriften. Her anbefaler vi vores Basic Klimapas. 

Vores erfaring er, at drøftelser om et Basic Klimapas giver ro i maven og gør det langt mere konkret for landmænd. 

Banker oplever at over 50 procent af alle virksomheder er i fuld gang med at dokumentere deres udgangspunkt, skabe gennemsigtighed om klimaarbejdet, synlighed omkring fremskridt på rejsen og at fremhæve konkrete eksempler.

Effekterne er dokumenteret via Aarhus Universitet og godkendt af Landbrugsstyrelsen. Vi har data, der går tilbage til 2012 og som danner grundlag for, at du som landmand bliver i stand til at komme i gang med at dokumentere dine opnåede miljøeffekter.

Det første skridt kan de fleste tage i løbet ved at afsætte 1-2 timer, så det behøvet ikke være en stor opgave. Lad os rådgive dig, vi afholder også møde om aftenen.  

Kontakt os og lad os drøfte dine muligheder.