Landbrugsstyrelsen åbner den 16. november 2023 for nye tilskudsmuligheder under miljøteknologiordningen 2023.

Lige nu har Landbrugsstyrelsen udsendt høringsmateriale til ordningen. Modsat tidligere, lægger Landbrugsstyrelsen i år op til, at projektperioden er et år. Projektperioden regnes fra den dato, hvor man har fremsendt sin ansøgning.

Som malkekvægsproducent har du mulighed for at søge om tilskud til bl.a.:

  • Teltoverdækning
  • Fasefodring efter mælkemængde og efter mælkens sammensætning
  • Fasefodring med kraftfoder, heri regnes også kraftfodersilo
  • Fasefodring med kraftfoder til foderautomater
  • Overvågningsremme
  • Vomboluser til overvågning af malkekvæg
  • Hængebanevogn/foderbånd og stationær foderblander
  • Foderrobot
  • Gummigulv

Tilskudsandelen er 40 procent ud fra faste priser, der fastlægges af Landbrugsstyrelsen.

I høringsmaterialet fremgår det, at puljen forventer at lukke for ansøgninger den 31. januar 2024.

Som ansøger skal du være OBS på, at der er krav til minimumsinvesteringer.

Ved at Landbrugsstyrelsen har meldt ud i forholdsvis god tid, har du mulighed for at planlægge dine ansøgninger.

Du skal være OBS på, at bekendtgørelsen ikke er endelig endnu, men alene ligger i høring.

Ring til KF Miljø ApS på tlf. 2639 7825 og få en uforbeholden snak om dine muligheder for tilskud.