I 2015 blev vi kontaktet af en landmand fra det syd- østlige område i Danmark – en malkekvægsproducent. Han fortalte at han ønskede at udvide sin malkekvægsbesætning ved at bygge en ny kostald og en ny malkestald – et projekt der omfattede en udvidelse fra 150 køer til 400 køer. Landmanden fortalte at han med projektet ønskede at skabe optimerede produktionsforhold og at stalden ville komme til at indeholde separation af husdyrgødning, automatisk fodring, fast gulv for at reducere metan udslippet fra stalden, sand i køernes sengebåse, et komplet nyt malkecenter med fokus på reduktion af energiforbrug, måling af mælkens kvalitet, køernes helbredsmæssige tilstand og koens ydelse. Projektet ville således være i stand til at kunne leve op til en målsætning om en langsigtet værdiforøgelse og hermed øge landmandens konkurrenceevne.

Landmanden ønskede at søge tilskud til projektet og bad os i den forbindelse om at søge tilskud under Landbrugsstyrelsen’ moderniseringsordning for kvæg 2015. I efteråret 2015 modtog landmanden et tilsagn på 2.3 mio kr. Hvilket jo var glædeligt.

I konditionerne for Moderniseringsordningen for 2015, havde Landbrugsstyrelsen meddelt, at der IKKE skulle fremsendes tilbud sammen med ansøgningen om tilskud til projekter som omfattede opførsel af nye stalde, hvilket der i denne sag var tale om. Derudover havde Landbrugsstyrelsen IKKE meldt klare retningslinjer ud om at der ikke måtte være tidsmæssige forskel på de indhentede tilbud.

Da projektet var gennemført i 2016, fremsendte KF Miljø ApS, på vegne af landmanden en anmodning om udbetaling. Anmodningen om udbetaling indeholdt, ud over en kopi af alle faktura og tilhørende betalingsdokumentation, en kopi af alle de tilbud der var indhentet.

Tilbuddene var indhentet med angivelse af delpriser fra forskellige leverandører og der var indhentet tilbud fra individuelle forhandlere. Nogle af tilbuddene var dateret i foråret 2015 mens andre var dateret i efteråret 2015.

Landbrugsstyrelsen valgte at udbetale 1.4 mio kr. i første omgang, resten af beløbet mente de ville bortfalde med begrundelse om at landmanden ikke havde overholdt tilbudslovens regler, da der ikke forelå to sammenlignelige tilbud på ydelserne og at tilbuddene var indhentet uden tidsmæssig sammenhæng.

Denne afgørelse var vi hos KF Miljø ApS ret uforstående overfor, da landmanden jo netop havde indhentet to tilbud på alle de anførte ydelser og at der var en tidsmæssig forskel på de indhentede tilbud, havde Landbrugsstyrelsen ikke tidl. defineret ikke måtte være således.

Vi klagede derfor over afgørelsen til Landbrugsstyrelsen der sendte vores klage videre til Nævnenes Hus. For ca. 3 uger siden fremsendte Nævnenes Hus så deres afgørelse og meddelte os medhold i vores klage og hjemsendte dermed sagen til fornyet behandling hos Landbrugsstyrelsen.

For landmanden er det en stor sejer for det betyder at han har overholdt gældende regler i forhold til indhentning af tilbud, herunder også det tidsmæssige aspekt ved dateringen af de indhentede tilbud.

Det betyder også at da det var de eneste to punkter der førte til en sanktion fra Landbrugsstyrelsen, så er landmanden nu berettiget til at få resten af sit tilsagn udbetalt.

Sagen fortæller at det betaler sig at stå på sin ret og holde fast.

Så går du og bøvler med din udbetaling og er der noget der ikke stemmer, så giv mig et kald på tlf. 2639 7825 eller send mig en mail på kf@miljo.dk – så kigger jeg på det.