Søg tilskud til at udnytte dine data til eks. GPS løsninger, lagerstyring, mælkedata, sygdomskontrol, driftsforstyrrelser, markdata med mere.

Alle taler om data og især målbare data fylder meget – men hvad er det i grunden?

Data er kunstig intelligens, vi skal lære hvordan vi udnytter den viden vi opsamler gennem data. Fra 30. august 2023 kan du søge om et tilskud på 100.000 kr. til at udnyttelse af din virksomheds data. Det er SMV digital der åbner for muligheden.

Krav til dit projekt er:

  • Har en digital og teknologisk nyhedsværdi for din virksomhed
  • Bidrager til at realisere din virksomheds vækstambitioner
  • Er tilstrækkelig organisatorisk og økonomisk forankret
  • Omhandler anvendelse af virksomhedens data

Gennem ordningen kan du få tilskud til at udnytte de data, som din virksomhed indsamler og som allerede er lagret, og bringe dem i bedre spil i dine produkter, services og forretningsmodeller. Indsamling af ny data kan udgøre en mindre del af projektet, såfremt projektet primært har fokus på dataanvendelsen.

Tilskuddet kan eks. anvendes til projekter om:

  • Hvordan kunstig intelligens og data kan anvendes til at skabe overblik
  • Hvordan visualisering af data kan hjælpe med at spore nye forretningsmuligheder og gøre dine beslutningsprocesser datadrevne
  • Hvordan indsigt i data kan være med til at frigøre tid og ressourcer ved at identificere områder i virksomheden, hvor der kan optimeres og effektiviseres – som f.eks. lagerstyring af foder, sygdomsovervågning, opgradering af robotteknologi m.m
  • Hvordan kan du analysere data til at identificere leads af høj kvalitet, skabe optimale kunderejser eller forudsige dine kunders præferencer og behov
  • Hvordan kan virksomhedens data sammenlignes på tværs af datakilder og benchmarks
  • Hvordan virksomhedens data kan anvendes til at identificere og dokumentere mulige klimabesparelser, sporbarhed i produkter mv.

I denne ordning er der fokus på at udnytte de data du allerede kender til at optimere din virksomhed, det kan f.eks. være opgradering til RTK systemer i GPS løsninger, udnyttelse af dronedata, data i forb. med markdriften (eks. farmbackup) bearbejdning af data i forhold til vanding af afgrøder, overvågning af køer, udnyttelse af data fra mælkemålinger, sygdom- og driftsovervågning og meget mere.

Dine dataoplysninger skal anvendes i din ESG afrapportering – husk at du fra den 1. januar 2024 vil blive mødt med krav kvantificerbare mål. Dette er en mulighed for at få sat tal på dine data og skabe den kunstige intelligens som skal være med til at du kan effektivisere og optimere din virksomhed.

SMV digital har åbnet op for at man allerede nu kan komme i gang med at udfylde og udarbejde en ansøgning. Projektperioden er 12 mdr. og ansøgninger håndteres efter først til mølle princippet.

Ring til Karen på tlf. 2639 7825 for at drøfte dine muligheder.