Miljøteknologi 2022 / 2023 – Præcisering fra Landbrugsstyrelsen vedr. droneflyvninger

Under Miljøteknologiordningen 2022/2023, der lukkede for ansøgninger den 10. januar 2023, var det muligt at søge om tilskud til kortlægning og monitorering af ukrudt, teknologi 6.3. Hvis man som ansøger søgte om tilskud til Løsning B – billedtagning af områder vha. droneoverflyvning, satellit eller overkørsler med bl.a. licens, abonnement hos udbyder af kortlægningsservice til behandling af billeder, billedetagning i 3 år, kunne der opstå tvivlsspørgsmål omkring, hvordan man som ansøger skulle forholde sig i en udbetalingsproces.

Dette skyldes primært at projektperiode er 2 fra ansøgningsdato mens der er krav om overflyvning med drone i 3 år.

Landbrugsstyrelsen har nu præciseret gældende retningslinjer på området.

Landbrugsstyrelsen stiller krav om, at der skal tages billeder mindst én gang pr. vækstsæson i hele opretholdelsesperioden. Opretholdelsesperioden er 5 år EFTER datoen for slutudbetaling. Hvis ansøger er en SMV-virksomhed, gælder forpligtelsen i 3 år.

Indenfor projektperioden på 2 år, og som i øvrigt fremgår af Landbrugsstyrelsen tilsagnsbreve, skal der være indgået en aftale med en ekstern leverandør, om billedtagning mindst én gang pr. vækstsæson og efterfølgende billedbehandling igennem hele opretholdelsesperioden. Derudover skal der være indkøbt adgang til software/licens/abonnement hos en udbyder af kortlægningsservice til behandling af billeder.

Landbrugsstyrelsen meddeler samtidig, at de IKKE stiller krav om køb af adgang til software/licens/abonnement af en bestemt varighed. Udløber adgangen i l løbet af opretholdelsesperioden, skal man forlænge eller gentegne adgangen, så der er adgang til software/licens/abonnement igennem hele opretholdelsesperioden.

Ring til KF Tilskud ApS eller send en mail, hvis du har spørgsmål til dit tilsagn eller hvis du er i tvivl.