Mens puljen hos Arbejdstilsynet har været lukket for nye ansøgninger i de seneste tre måneder, så glider processen fortsat rigtig godt. Hos KF Tilskud oplever vi, at landmænd får pengene hurtigt udbetalt.

Alle sager fra 2021 er afsluttet med undtagelse af tre sager. De tre sager er blevet projektforlænget, fordi leverandøren ikke har kunne levere og projektopstart er blevet væsentligt forsinket.

  • 33 sager er i gang med afprøvningen
  • 12 sager er i gang med evaluering og udbetalingsanmodning
  • 18 sager afventer godkendelse og udbetaling
  • Alle øvrige sager fra 2021 og 2022 er afsluttet.

Graf 1 viser status på sager for kunder hos KF Tilskud fra puljerne 2021 og 2022. Langt de fleste sager er afsluttet og pengene er udbetalt. Graf: KF Tilskud A/S, marts 2023.

 

Graf 2 viser status på sager for kunder hos KF Tilskud fra puljerne 2021, 2022 samt den kommende 2023. Flere ansøgninger er klar fra forrige puljer og venter på indsendelse til puljen 2023. Graf: KF Tilskud A/S, marts 2023.