Er du i gang med afprøvning, afventer svar på tilsagn, eller overvejer at søge puljen, så bør du være opmærksom på, at Arbejdstilsynet nu indfører nye retningslinjer for deres pulje åben, som giver mulighed for at søge økonomisk hjælp til afprøvning af tekniske løsninger for en 3 måneders periode.

De nye retningslinjer for tilskudsordning er en indskærpelse af reglerne for prisniveauet på lejetilbud. Arbejdstilsynets udmelding er, at det umiddelbart ikke kommer til at påvirke sager, som allerede har opnået tilsagn, men nogle sager vil blive udtaget til ekstrakontrol med fokus på forholdet mellem lejepris og købspris.  

Dette sker på baggrund af Arbejdstilsynet i nogle af tilbuddene har fundet lejeaftaler for de ansøgte 3 mdr. hvor det er helt eller næsten det samme beløb som virkemidlet oprindeligt koster. Det er ikke usædvanligt, at Styrelsen ift. tilskud vælger at skærpe reglerne, når tilskudspuljer bliver populære at søge. Der har allerede været to andre skærpelser i puljens levetid, som vi har fået implementeret i praksis i et godt samarbejde med Arbejdstilsynet, hvor det kun har været en fordel for vores kunder.

Vi har fået stor ros fra Arbejdstilsynet, fordi vores ansøgninger har gode projektbeskrivelse, er målrettet det enkelte landbrug og typiske dækker afprøvning af flere ting. Arbejdstilsynet ønsker jo netop at puljens midler anvendes til mange forskellige muligheder. Vi har søgt puljen til over 40 forskellige formål og har en god og tæt relation til sagsbehandlerne derinde.

Vi orienterer dig nu, så du er forberedt
Frem til nu er alle de udbetalingssager vi har udarbejdet gået glat igennem udbetalingsfasen, såfremt kundens lejefaktura har svaret til tilbudsfakturaen.

 Vi orienterer dig nu, så du er forberedt og ikke ukritisk indregnet det tilskud fra Arbejdstilsynet som en ”sikkert” del af finansieringen af et køb efter endt prøveperiode.

Når der er en præcise udmelding fra Arbejdstilsynet sætter vi det på vores hjemmeside, og vi kommunikere løbende via vores nyhedsbrev, så hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, så anbefaler vi dig at gøre det: https://kfmiljo.us18.list-manage.com/subscribe?u=0d0b72783cf6311bfd5091b86&id=2d4a3ee744#contact-form

 

Kontakt os hvis du vil høre mere