Arbejdstilsynet er i marts 2022 kommet med nye retningslinjer for tilskud til leje af tekniske hjælpemidler.

Som udgangspunkt giver Arbejdsmiljøpuljen ikke tilskud til en lejepris, som er på mere end ca. en tredjedel af købsprisen. Købsprisen er den gældende markedspris for køb af det pågældende hjælpemiddel.

Det skriver Arbejdstilsynet på deres hjemmeside. Du kan læse hele nyheden her.

Arbejdstilsynet har desuden præciseret følgende på hjemmesiden:

• Puljen giver ikke tilskud til køb af tekniske hjælpemidler,
• Leje af tekniske hjælpemidler, som der kan ydes tilskud til, må derfor ikke udgøre en for stor andel af købsprisen, og
• Arbejdstilsynet foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning og giver som udgangspunkt ikke tilskud til leje, der overstiger en tredjedel af købsprisen.

Du kan orientere dig om de samlede retningslinjer for at søge tilskud her.