Når man, som Landmand, søger om tilskud hos Landbrugsstyrelsen indvilger man i Landbrugsstyrelsens regelsæt og krav. Hertil er det Landbrugsstyrelsens pligt, overfor EU, at afsyne de projekter som de giver bevillinger til. Dette betyder samtidig, at Landbrugsstyrelsen kan efterspørge enhver dokumentation der relaterer sig til projektet. Dette kan være:

  • Skiltning af midlerne (digitalt og analogt)
  • Faktura
  • Betalingsdokumentation
  • Opfordringsskrivelser
  • M.m.

Det er meget vigtigt, at du som landmand gemmer alle dine bilag til sagen i 5 år, da Landbrugsstyrelsen kan komme på efterafsyning. Her kan de igen bede om dokumentation for projektet, og hvis ikke man kan dokumentere det der efterspørges, så kan man risikere at blive sanktioneret i sit allerede udbetalte tilskud.