Frem mod udgangen af 2023 har du mulighed for at søge om tilskud til afprøvning af tekniske hjælpemidler der kan være med til at undgå tunge løft, ensidig gentagne arbejdsstillinger EGA, skæve vrid og holdninger. Tilskudsandelen er 80% og dækker udgifter der relaterer sig til afprøvning i en periode på 3 mdr. Det kan eks. være håndtering af marksten, transport af råvarer, fastsurring af gods, eks. halm, der transporteres, vask af stalde og lign.

Ansøgninger kan fremsendes løbende til Arbejdstilsynet.

Som primærfødevareproducent rammes du af reglerne om de minimis reglerne, hvilket betyder at du over en periode på 3 år kan få udbetalt 150.000 kr.

Ring og lad os drøfte dine muligheder.