Hos KF Miljø ApS er vi ikke i tvivl om, at de sociale forhold også har stor indflydelse på fremtidssikringen af ens virksomhed. Derfor sætter vi nu fokus på netop dette område, hvor vi blandt andet har gennemført en række interviews med kunder. Læs, hvad de mener om emnet her.

KF Miljø ApS har spurgt mælke- og grise-producenter fra deres kundeportfølje til de sociale forhold på arbejdspladsen. Karen Feddersen (t.v.), Jeannette Ørbeck (m) og Morten Frantsen (t.h.). Foto: KF Miljø ApS.

 

Jo bedre virksomheden klarer sig på de tre områder E (miljø og klima), S (sociale forhold), G (god selskabsledelse), jo mere fremtidssikret er virksomheden, blandt andet i forhold til mulighederne for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere samt mulighederne for tilgang til kapital.

Sådan lyder budskabet fra direktør i KF Miljø ApS, Karen Feddersen, der uddyber:

– I KF Miljø sætter vi nu også spot på de sociale forhold. Vi har igennem en periode talt med landmænd for at undersøge og understøtte S-området. På baggrund af dette har vi gennemført en række interviews med de involverede parter.

Både mælke- og svineproducenter har deltaget, og spørgsmålet lød: »Hvordan forholder du dig til S-området, og hvilken betydning har det for dig og din virksomhed?«.

Her er nogle af de svar, der kom fra landmændene:

»De sociale forhold har større betydning, end vi nok lige regner med. Vi tager løbende en snak med medarbejderne og tilbyder medarbejderne de forhold, som vi selv kunne ønske os, hvis vi var ansat – for eksempel pensionsordninger, arbejdstider, afspadsering«.

»Vi ser hinanden i øjnene hver dag; vi prioriterer at sidde sammen en halv time, eksempelvis ved morgen- og frokostbordet, hvor vi spiser sammen«.

Desuden handlede svarene om god kommunikation – ofte på tværs af sprog med udenlandske medarbejdere.

 

Samfundsansvar og bæredygtighed

Et andet spørgsmål lød: »Hvordan opfanger du signalerne, hvis en medarbejder mistrives? Eller hvordan synliggør du de sociale forhold i virksomheden?«.

Hér handlede svarene især om ESG som et emne i Erfa-grupper og om at afsætte tid på bedriften i forhold til jobprøvning og praktikantforløb. Også det gode naboskab og samfundskontakt var områder, der blev fremhævet i svarene. Desuden er der blandt de adspurgte landmænd en interesse og velvilje omkring de bløde værdier og sociale forhold, men samtidig erkendes det, at det stadig er på et tidligt stadie.

Generelt kan landmændene godt se en fordel i at anvende emnerne i ESG som et led i den årlige ledelsesberetning, var en af konklusionerne.

 

Fokus er ikke indlysende

For den enkelte landmand kan ESG være det mest indlysende.

– Men for landbrugets samarbejdspartnere, herunder banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger og lignende, er det ikke tydelig nok, at vores kunder har fokus på S-området, siger Karen Feddersen og tilføjer:

– De fleste kender efterhånden meget til E-området, som står for klima og miljø, og det samme gælder, når det kommer til G-området – ledelse, men der er langt færre, der har fået sat sig godt ind i S’et – de sociale forhold i virksomheden.

 

Muligt at søge tilskud

Der er forskellige tilskudsordninger, der kan anvendes, når ESG-dokumentationen skal indarbejdes i virksomheden. Siden 2021 har Arbejdstilsynet haft en pulje, der blandt andet stiller skarpt på både forebyggelse og de fysiske nedslidninger samt det psykiske arbejdsmiljø.

– Hvis du vil være med til at stille skarpt på S-området, har du i hele 2023 mulighed for at søge tilskud, oplyser Karen Feddersen.