Arbejdstilsynet har lukket for puljen for nye ansøgninger for 2022, fordi er nu er ansøgt for det beløb, som var afsat i puljen i 2022 og at puljens princip er ”før til mølle”. Ansøgninger, indsendt inden d. 25/11 kl. 15 forventes behandlet i 2022, lige som igangværende sager og udbetalingssager forsætter uforandret.

Hos KF Tilskud bistår vi forsat med at udarbejde ansøgninger til puljen i 2023, da puljen forventes at genåbne i 2023. Flere forhold bliver afgørende for Arbejdstilsynets pulje i 2023 – dels forventes den samlede pulje størrelse at blive væsentligt mindre end i 2022 og der er usikkerhed om, hvornår puljen genåbner.

Regeringsdannelse og hvornår Finansloven kan vedtages forventes at have betydning for genåbningen. Vi orienterer igen på hjemmesiden, når vi ved mere.

Vores kunder har indtil videre haft rigtig stor succes med puljen. Vi har fået over 250 kunder succesfuldt igennem og vi har fremsendt ca. 30% af alle ansøgninger til puljen i 2022, og bidraget til at minimere mangle tunge løft, belastende vrid og drej, sparet landbruget for at går 100.000 unødvendige km og belastet skulderen og ”kastearmen” hos medarbejderne i landbruget over 2. mio. gange.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her.