Nyt stærkt samarbejde om bæredygtige investeringer

Et nyt samarbejde mellem rådgivnignsvirksomheden Agrovi og  KF Miljø vil fremadrettet styrke landmændenes mulighed for at få et konkret overblik over, hvad de nye klimakrav betyder for den enkelte bedrift.

Det giver nemlig økonomisk værdi at kunne se på sin bedrift ud fra et klimaperspektiv, men det forudsætter at landmanden har et overblik og er klædt på til at bruge egen data og viden til at træffe de rigtige beslutninger for bedriften.

“Kravet om landbrugets 70 procent-reduktion frem mod 2030 begynder at kunne mærkes rundt omkring på bedrifterne. Det kræver, at vi i endnu større grad går fra at tænke kortsigtet til at tænke mere taktisk og åbne flere døre for øget udviklingskapital,” fortæller Jeannette Ørbeck, der er udviklingsdirektør i KF Miljø.

“Derfor – tilføjer hun – har vi sammen med Agrovi lyst til at gå forrest med nye fundingmuligheder, der bidrager til udviklingen af dansk landbrug og udnytte data om landbruget på nye, konstruktive måder.”

Håndgribelige klimasatsninger

Fundamentet for det nye strategiske makkerskab bygger i høj grad på en fælles passion for at gøre komplekse klimasatsninger mere håndgribelig for den enkelte.

Agrovi har de brede kompetencer samt den brede kundedatabase, mens KF Miljø har markante erfaring med data om miljøinvesteringer og specialiserede viden om nye tilskudsordninger.

“Vi har en kundegruppe, som i større og større grad modnes i forhold til, hvordan hele klimadimensionen spiller sammen med deres økonomiske situation,” siger direktør i Agrovi, Niels Peter Ravnsborg, og fortsætter:

“De vil rigtig gerne have del i de nye tilskudsordninger, der begynder at vise sig på markedet, og er nysgerrige på, hvad det kan betyde for deres virksomheds fremtid i en klimasammenhæng. Den udvikling vil vi rigtig gerne hjælpe landmændene med at kunne dokumentere, så de får værdi af deres indsats.”

ESG får betydning i banken

En del af indsatsområderne bliver blandt andet at sikre, at danske landmænd kan opfylde EU-reglerne vedrørende ESG-krav.

I investeringssammenhæng er ESG blevet en vigtig betegnelse, som sættes i forbindelse med selskabers måde at drive forretning på. ESG er den engelske forkortelse for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse, der for eksempel får betydning for den enkeltes lånevilkår i flere og flere banker.

“I bund og grund handler det om rettidig omhu, hvor vi som landmænd skal forstå, at vi rent kan faktisk kan blive belønnet for at drive vores bedrift efter ordentlige forhold inden for både CO2-udledning, biodiversitet, forbrug af råmaterialer, giftudledninger, arbejdsmiljøforhold, gennemsigtighed i vores forretning og meget mere,” oplyser Niels Peter Ravnsborg.