Står du og mangler et GPS-anlæg, LED-belysning eller noget helt andet? – så kan vi måske hjælpe dig.

Nogle af vores kunder står med et tilsagn, fra Landbrugsstyrelsen, som de ikke kan benytte. Dette bliver dermed et uudnyttet tilsagn, hvilket dækker over tilskud til f.eks. miljøforbedringer. Hertil kan tilsagnshaveren have søgt om tilsagn til en teknologi, en tilbygning eller andet, som de alligevel ikke får brug for.

I mange af tilfældene kan man som tilsagnshaver overdrage sit tilsagn, til en anden landmand. Dog skal man være opmærksom på, at det kun er målrettet erhverv. Den som overtager tilsagnet kan drage nytte af det, i stedet for at lade det gå til spilde. Hertil er der fordele at hente for begge parter. F.eks. kan tilsagnshaver få sine omkostninger dækket ved det søgte tilskud. En landmand som overtager kan få den teknologi han har overtaget billigere end ellers beregnet.

Så sidder du som landmand med et tilskud, som du alligevel ikke ønsker at realisere, så kan dit tilsagn overdrages til en anden. Det kræver blot, at der sidder en anden landmand med et lignende projekt i støbeskeen.

Eller er du landmand og gerne vil investere i et tilskud til et projekt? Så kan du altid finde vores uudnyttede tilsagn her eller ringe til os.